Dansk Folkeoplysnings Samråd  - folkeoplysningens brancheorganisation

Dansk Folkeoplysnings Samråd - folkeoplysningens brancheorganisation

Hvad er DFS?

DFS er folkeoplysningens brancheorganisation.

DFS arbejder for at gøre folkeoplysning tilgængelig for alle og for at styrke og synliggøre folkeoplysningens relevans.

DFS betjener vores medlemsforeninger.

Hvem er DFS?

DFS er paraplyorganisation for 39 folkeoplysende landsorganisationer og ni associerede organisationer.

Landsorganisationerne har hver en række folkeoplysende skoler eller foreninger som deres medlemmer.

DFS ledes af en bestyrelse og har et landssekretariat.

Folkemødet 2024

Skal du på Folkemødet Bornholm i år? Så læs med og få et overblik over hele programmet for Dansk Folkeoplysnings Samråds scene på Folkemødet.

Kig fordi til debatter, sang, workshops, samtale og meget mere på skibet Lilla Dan, hvor DFS har en scene sammen med Grundtvigsk Forum og Georg Stage.

Folkemødet 2024
Folkeoplysningens Pris 2024

Folkeoplysningens Pris 2024

Kender du til en forening, organisation eller en borger, der har startet et ekstraordinært folkeoplysende initiativ? Så indstil din kandidat til Folkeoplysningens Pris 2024.

For og med de unge
For og med de unge

Mange unge kommer videre i livet på folkeoplysende skoler.

Sundhed og trivsel
Sundhed og trivsel

Folkeoplysningen har mange sundhedstilbud, og dens meningsfulde fællesskaber styrker sundhed og trivsel.

Kompetencer
Kompetencer

Alle har brug for en brede palet af kompetencer - til hverdagen med venner og familie, til det lokale fællesskab, til samfundsdeltagelse og til arbejde.

Kommende arrangementer
Kalender

Kommende arrangementer

Her kan du finde konferencer, seminarer, debatmøder, kurser og andet, der er relevante folkeoplysere.