Dansk Folkeoplysnings Samråd  - folkeoplysningens brancheorganisation

Dansk Folkeoplysnings Samråd - folkeoplysningens brancheorganisation

Hvad er DFS?

DFS er folkeoplysningens brancheorganisation.

DFS arbejder for at gøre folkeoplysning tilgængelig for alle og for at styrke og synliggøre folkeoplysningens relevans.

DFS betjener vores medlemsforeninger.

Hvem er DFS?

DFS er paraplyorganisation for 38 folkeoplysende landsorganisationer og ni associerede organisationer.

Landsorganisationerne har hver en række folkeoplysende skoler eller foreninger som deres medlemmer.

DFS ledes af en bestyrelse og har et landssekretariat.

Handlemod og partnerskaber
Folkeoplysningens Dag 2023

Handlemod og partnerskaber

DFS inviterer til 'Folkeoplysningens Dag' den 12. oktober 2023 i Kulturhus Bunkeren i Aarhus. Her bringer vi folkeoplysende aktører sammen fra hele landet og inspirerer hinanden til at udvikle folkeoplysningen.

Folkeoplysningens Pris 2023

Folkeoplysningens Pris 2023

Folkeoplysningens Pris belønner et ekstraordinært folkeoplysende initiativ, der med stor gennemslagskraft har udviklet folkeoplysningen og skabt nye fællesskaber.

For og med de unge
For og med de unge

Mange unge kommer videre i livet på folkeoplysende skoler.

Sundhed og trivsel
Sundhed og trivsel

Folkeoplysningen har mange sundhedstilbud, og dens meningsfulde fællesskaber styrker sundhed og trivsel.

Kompetencer
Kompetencer

Alle har brug for en brede palet af kompetencer - til hverdagen med venner og familie, til det lokale fællesskab, til samfundsdeltagelse og til arbejde.

Kommende arrangementer
Kalender

Kommende arrangementer

Her kan du finde konferencer, seminarer, debatmøder, kurser og andet, der er relevante folkeoplysere.