Dansk Folkeoplysnings Samråd - folkeoplysningens brancheorganisation

Dansk Folkeoplysnings Samråd - folkeoplysningens brancheorganisation

Hvad er DFS?

DFS er folkeoplysningens brancheorganisation.

DFS arbejder for at gøre folkeoplysning tilgængelig for alle og for at styrke og synliggøre folkeoplysningens relevans.

DFS betjener vores medlemsforeninger.

Hvem er DFS?

DFS er paraplyorganisation for 37 folkeoplysende landsorganisationer og otte associerede organisationer.

Landsorganisationerne har hver en række folkeoplysende skoler eller foreninger som deres medlemmer.

DFS ledes af en bestyrelse og har et landssekretariat.

Folkeoplysning for samtiden og fremtiden
DFS' Årsmøde og Repræsentantskabsmøde 19. april

Folkeoplysning for samtiden og fremtiden

Et af de årlige samlingspunkter for den folkeoplysende familie og vores mange samarbejdspartnere, og vi glæder os til at se jer.

 Folkeoplysningen kan bidrage til at løse samfundets udfordringer
Ny regering 2022

Folkeoplysningen kan bidrage til at løse samfundets udfordringer

”Med dette oplæg håber vi, at vi kan sætte sig aftryk i et kommende regeringsgrundlag,” siger DFS’ formand Per Paludan Hansen.

Folkeoplysning for bæredygtighed

Folkeoplysning for bæredygtighed

DFS arbejder - sammen med 79 andre organisationer - for at styrke uddannelser for bæredygtig udvikling. DFS' medlemsorganisationer sætter gang i mange og vidt forskellige bæredygtighedsaktiviteter

For og med de unge
For og med de unge

Mange unge kommer videre i livet på folkeoplysende skoler. Andre unge er aktive i folkeoplysende foreninger.

Sundhed og trivsel
Sundhed og trivsel

Folkeoplysningen har mange sundhedstilbud, og dens meningsfulde fællesskaber styrker sundhed og trivsel.

Kompetencer
Kompetencer

Alle har brug for en brede palet af kompetencer - til hverdagen med venner og familie, til det lokale fællesskab, til samfundsdeltagelse og til arbejde.

Kommende arrangementer
Kalender

Kommende arrangementer

Her kan du finde konferencer, seminarer, debatmøder, kurser og andet, der er relevante folkeoplysere.