Organisation og vedtægter
Om DFS

Organisation og vedtægter

Redaktionel dato: 15. juli 2021

Repræsentantskabet

Den øverste myndighed i Dansk Folkeoplysnings Samråd er repræsentantskabet, som træder sammen hvert år i april. Repræsentantskabet vælger blandt andet bestyrelsen.

Det seneste repræsentantskabsmøde fandt sted den 20. april 2022. Det næste repræsentantskabsmøde finder sted den den 19. april 2023.

 

Fra repræsentantskabsmødet i 2020.

Fra repræsentantskabsmødet i 2020.

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af Repræsentantskabet. Bestyrelsen er højeste myndighed mellem repræsentantskabsmøderne. Herunder følger medlemmerne af bestyrelsen.

Per Paludan Hansen
Per Paludan Hansen

Valgperiode 2021-2023 - Formand for bestyrelsen - Sekretariatsleder i LOF - pph@dfs.dk

Benedikte Kaalund
Benedikte Kaalund

Valgperiode 2022-2024 - Sekretariatsleder i FOF - bmk@fof.dk

Ejnar Bo Pedersen
Ejnar Bo Pedersen

Valgperiode 2022-2024 - Sekretariatschef i Ungdomsskoleforeningen - ebp@ungdomsskoleforeningen.dk

Henrik Christensen
Henrik Christensen

Valgperiode 2022-2024 - Sekretariatsleder i DOF - hc@danskoplysning.dk

John Meinert Jacobsen
John Meinert Jacobsen

Valgperiode: 2022-2024 - Administrerende direktør i AOF-Danmark - john@aof.dk

Lars Bangert Struwe
Lars Bangert Struwe

Valgperiode 2021-2023 - generalsekretær - Atlantsammenslutningen

Lise Korsgaard
Lise Korsgaard

Valgperiode 2021-2023 - Sekretariatsleder - Grundtvigsk Forum - lk@vartov.dk

Peter Munk Povlsen
Peter Munk Povlsen

Valgperiode 2022-2024 - Medlem af Efterskoleforeningens bestyrelse - pmp@efterskolerne.dk

Marlene Berth Nielsen
Marlene Berth Nielsen

Valgperiode: 2021-2023 - Souschef og udviklingskonsulent i oplysningsforbundet FORA - marlene@fora.dk

Randi Jensen
Randi Jensen

Valgperiode 2021-2023 - Sekretariatsleder i Foreningen af Daghøjskoler - rj@daghojskoler.dk

Stine Hohwü-Christensen
Stine Hohwü-Christensen

Udviklingskonsulent - Medarbejderrepræsentant shc@dfs.dk

Vedtægterne

DFS' beslutninger reguleres af vedtægterne.

De nuværende vedtægter blev vedtaget på repræsentantskabsmødet den 1. september 2021.