Organisation og vedtægter
Om DFS

Organisation og vedtægter

Redaktionel dato: 19. juli 2023

Repræsentantskabet

Den øverste myndighed i Dansk Folkeoplysnings Samråd er repræsentantskabet, som træder sammen hvert år i april. Repræsentantskabet vælger blandt andet bestyrelsen.

Det seneste repræsentantskabsmøde fandt sted den 19. april 2023. 

Fra repræsentantskabsmødet 2023

Fra repræsentantskabsmødet 2023

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af Repræsentantskabet. Bestyrelsen er højeste myndighed mellem repræsentantskabsmøderne. Herunder følger medlemmerne af bestyrelsen.

Per Paludan Hansen
Per Paludan Hansen

Valgperiode 2023-2025 - Formand for bestyrelsen - Sekretariatsleder i LOF - pph@dfs.dk

Benedikte Kaalund
Benedikte Kaalund

Valgperiode 2022-2024 - Sekretariatsleder i FOF - bmk@fof.dk

Helle Bøtcher
Helle Bøtcher

Valgperiode 2023-2025 - formand for Foreningen af Daghøjskoler - hb@kursustrappen.dk

Ejnar Bo Pedersen
Ejnar Bo Pedersen

Valgperiode 2022-2024 - Sekretariatschef i Ungdomsskoleforeningen - ebp@ungdomsskoleforeningen.dk

Henrik Christensen
Henrik Christensen

Valgperiode 2022-2024 - Sekretariatsleder i DOF - hc@danskoplysning.dk

John Meinert Jacobsen
John Meinert Jacobsen

Valgperiode: 2022-2024 - Administrerende direktør i AOF-Danmark - john@aof.dk

Lars Bangert Struwe
Lars Bangert Struwe

Valgperiode 2023-2025 - generalsekretær - Atlantsammenslutningen

Lise Korsgaard
Lise Korsgaard

Valgperiode 2023-2025 - Sekretariatsleder - Grundtvigsk Forum - lk@vartov.dk

Peter Munk Povlsen
Peter Munk Povlsen

Valgperiode 2022-2024 - Medlem af Efterskoleforeningens bestyrelse - pmp@efterskolerne.dk

Marlene Berth Nielsen
Marlene Berth Nielsen

Valgperiode: 2023-2025 - Souschef og udviklingskonsulent i oplysningsforbundet FORA - marlene@fora.dk

Stine Hohwü-Christensen
Stine Hohwü-Christensen

Udviklingskonsulent - Medarbejderrepræsentant shc@dfs.dk

Vedtægterne

DFS' beslutninger reguleres af vedtægterne.

De nuværende vedtægter blev vedtaget på repræsentantskabsmødet den 1. september 2021.