Folkeoplysende foreninger

Folkeoplysende foreninger

Stine Hohwü-Christensen
Kontaktoplysninger

Stine Hohwü-Christensen

Udviklingskonsulent

Hils på Stine

Email: shc@dfs.dk

Telefon: 33260376

Redaktionel dato: 19. juli 2023

Går du med tanker om at starte en folkeoplysende forening, så bliv her lidt klogere på, hvordan du kan gøre det og hvilke krav din forening skal leve op til.

Hvorfor være en folkeoplysende forening?

Den frie folkeoplysende virksomhed skal ifølge folkeoplysningsloven bygge på demokrati, grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, fællesskab og de enkeltes initiativtageres idégrundlag. I loven skelnes mellem 2 typer af folkeoplysende virksomhed, nemlig den folkeoplysende voksenundervisning, som typisk er aftenskolerne, og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, som både dækker idrætten, spejderne og det øvrige foreningsliv.

Hvorfor blive godkendt som en folkeoplysende forening?

En helt central grund til at blive godkendt som folkeoplysende forening er, at man kan få kommunalt tilskud. Tilskuddene fordeles med udgangspunkt i folkeoplysningsloven, der er en rammelov, og som derfor giver kommunerne en vis frihed til selv at sætte rammerne for området; voksenundervisningen, idrætten, spejderne og det øvrige foreningsliv.

”Kommunalbestyrelsen skal sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed” (Folkeoplysningsloven, paragraf 2).

Hvilke krav skal foreningen leve op til for at blive godkendt?

Folkeoplysningsloven stiller nogle krav som en forening skal opfylde for at kunne kalde sig en folkeoplysende forening:

  • Foreningen skal have et sæt vedtægter, herunder et formål med foreningens aktivitet.
  • Foreningen skal tilbyde folkeoplysende virksomhed, dvs bl.a. bygge på værdier som demokrati og fællesskab.
  • Foreningen skal være demokratisk opbygget og have en bestyrelse.
  • Foreningens aktiviteter skal være åbne for alle, der tilslutter sig formålet.
  • Foreningen skal være hjemhørende i tilskudskommunen.
  • Foreningen skal være til gavn for et bredt udsnit af befolkningen og uden kommercielt formål.
  • Hvis foreningen arbejder med børn under 15 år, skal der også indhentes børneattester.

Hvordan bliver man godkendt som folkeoplysende forening?

Det er den enkelte kommune, der godkender foreningen som en folkeoplysende forening. Kommunerne gør det på lidt forskellige måder, så undersøg i din egen kommune, hvordan proceduren er.

Gå fx ind på kommunes hjemmeside og søg efter "folkeoplysende forening" for at finde ud af mere.