Medlemsfordele
Når du er en del af den folkeoplysende familie

Medlemsfordele

DFS' medlemmer er folkeoplysende landsorganisationer. De har adgang til en række fælles aktiviteter, puljer og serviceydelser. Nogle af aktiviteterne og ydelserne er også åbne for associerede medlemsorganisationer og for medlemmernes lokale afdelinger og skoler.

Dansk Folkeoplysnings Samråd er paraplyorganisation for folkeoplysende landsorganisationer, der repræsenterer lokale folkeoplysende skoler og foreninger i hele Danmark.

Vores mål er at værne om og styrke folkeoplysningens vilkår, relevans og vedkommenhed i et tæt samarbejde med medlemsorganisationerne og andre samarbejdspartnere.

Det gør vi via kommunikation, partnerskaber, udviklingsarbejde, politisk interessevaretagelse og debatarrangementer. DFS er folkeoplysningens stemme i den offentlige debat.

Politisk interessevaretagelse

Vi arbejder for, at I har de bedst mulige rammer og vilkår for at udøve jeres folkeoplysende aktiviteter.

Via kontakt til ministerier, kommuner, andre interesseorganisationer, politiske ordførere og medier løfter vi jeres folkeoplysende dagsordener.

Politisk interessevaretagelse

Netværk

Vi tilbyder, at I kan blive en del af en række netværk, der inspirerer til at skabe udvikling i folkeoplysningen.

Netværkene fokuserer på forskellige temaer og ny viden, der bliver kvalificeret af eksterne oplægsholdere.

Pt. tilbyder vi følgende netværk, der afholder tema-møder fire gange årligt:

  • DFS’ kommunikationsnetværk – for kommunikationsmedarbejdere: 500 kr. årligt
  • DFS’ sekretariatsledernetværk – for sekretariatsledere og souschefer: 1500 kr. årligt
  • DFS’ bæredygtighedsnetværk – for udviklingsmedarbejdere: Gratis
Netværk

Partnerskaber, debat og events

Vi engagerer os i partnerskaber i samarbejde med andre organisationer i civilsamfundet, offentlige myndigheder og kommercielle aktører.

Pt. er vi engageret i partnerskaber inden for bl.a. demokratiets vilkår i en digital virkelighed, mental sundhed og bæredygtighed. Det gør vi for at udvikle folkeoplysningen, og vi har altid blik for, hvordan partnerskaberne kan skabe værdi for jer.

Derudover kan I deltage gratis i vores Årsmøde og vores netværkskonference Folkeoplysningens Dag.

Og I kan også benytte ’Folkeoplysningens Telt’ på Folkemødet på Bornholm til debatter og arrangementer. Vi ordner alt det praktiske og stiller faciliteterne gratis til rådighed.

Partnerskaber, debat og events

Puljer

Som medlem får I adgang til at søge tre årlige folkeoplysnings-puljer på i alt 2,0 mio. kr.:

  • DFS’ støttepulje til folkeoplysning, der er målrettet mindre DFS-medlemsorganisationer med svag økonomi.
  • DFS' udviklingspulje til folkeoplysning, der støtter pilotprojekter, udviklingsprojekter og imple-menteringsprojekter i folkeoplysende aktiviteter.
  • Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning, der støtter projekter, som udvikler og udbreder nye måder at drive folkeoplysning på.
Puljer
Andre tilbud til medlemmer

Andre tilbud til medlemmer

Medieabonnementer

Rabat på adgang til artikler på Altinget og mediesøgning i Infomedia

IT-support

Gratis IT-support fra ‘SOLID-IT’ – fx opsætning af telefoner, computere og IT-programmer

IT-udvikling

Tilskud til IT-udvikling fra ’SOLID-IT’ – fx tilskud til ny hjemmeside el. implementering af IT-sikkerhed

Erfaringsdatabase

Lad dig inspirere af projekter, der har udviklet og afprøvet nye metoder, og tiltrukket nye målgrupper.

Oversigt over medlemsfordele

Oversigt over medlemsfordele