Bæredygtighed

Bæredygtighed

DFS sætter fokus på, hvordan folkeoplysningen kan være med til at skabe et mere bæredygtigt samfund.

Redaktionel dato: 18. august 2020

Bæredygtig folkeoplysning

DFS sætter i disse år kræfterne ind på at løfte de folkeoplysende skolers og forenings arbejde for bæredygtighed og at skabe en bæredygtig folkeoplysning.

Vi forstår bæredygtighed, som Brundtland-rapporten formulerede det.

Bæredygtighed er ikke kun et miljømæssigt fokus på at bremse klimaforandringer og bevare vores biodiversitet. Det er også et fokus på at sikre mennesket som individ og medborger. Det er i den optik, at folkeoplysning kan bidrage til et mere bæredygtigt samfund.

Bæredygtighed er det, som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare

Brundtland-rapporten 1987
UBU-samarbejdet

Vi skaber uddannelser for bæredygtig udvikling

Alle elever, studerende og kursister skal lære om bæredygtighed.

Alle uddannelsesinstitutioner og folkeoplysende skoler og foreninger skal tænke bæredygtighed ind i undervisning, drift, ledelse og eksterne samarbejder.

Det arbejder DFS og 79 andre organisationer for i UBU-samarbejdet.

Vi skaber uddannelser for bæredygtig udvikling

Folkeoplysningen er i fuld gang med at skabe bæredygtig udvikling

De folkeoplysende foreninger i DFS-kredsen er optaget af bæredygtighed. 25 af medlemsorganisationerne arbejder med temaet. 18 medlemsorganisationer oplyser, at ’en del’ eller ’de fleste’ af deres lokale afdelinger arbejder med det.

Læs mere om de folkeoplysende organisationers arbejde med bæredygtighed

Andre artikler om bæredygtighed og verdensmål