Bæredygtighed

Bæredygtighed

DFS sætter fokus på, hvordan folkeoplysningen kan være med til at skabe et mere bæredygtigt samfund. DFS vil bidrage til at udvikle en bæredygtig folkeoplysning.

Redaktionel dato: 18. august 2020

Bæredygtig folkeoplysning

DFS sætter i disse år kræfterne ind på at løfte de folkeoplysende skolers og forenings arbejde for bæredygtighed og at skabe en bæredygtig folkeoplysning.

Vi forstår bæredygtighed, som Brundtland-rapporten formulerede det.

Bæredygtighed er ikke kun et miljømæssigt fokus på at bremse klimaforandringer og bevare vores biodiversitet. Det er også et fokus på at sikre mennesket som individ og medborger. Det er i den optik, at folkeoplysning kan bidrage til et mere bæredygtigt samfund.

Bæredygtighed er det, som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare

Brundtland-rapporten 1987

Folkeoplysningen er i fuld gang med at skabe bæredygtig udvikling

De folkeoplysende foreninger i DFS-kredsen er optaget af bæredygtighed. 25 af medlemsorganisationerne arbejder med temaet. 18 medlemsorganisationer oplyser, at ’en del’ eller ’de fleste’ af deres lokale afdelinger arbejder med det.

Læs mere om de folkeoplysende organisationers arbejde med bæredygtighed

DFS prioriterer seks verdensmål

DFS’ strategi

DFS arbejder i perioden 2020-2022 efter en strategi for bæredygtighed

DFS' aktiviteter

Debatmøder, folkeoplysningsnetværk og samarbejdspartnere er blandt DFS' bæredygtighedsaktiviteter.

Andre artikler om bæredygtighed og verdensmål