Bæredygtighedsnetværk
Netværk i DFS

Bæredygtighedsnetværk

Redaktionel dato: 27. februar 2024

DFS' Bæredygtighedsnetværk arbejder for en stærk fælles forståelse for bæredygtig folkeoplysning og udvikling af bæredygtighed i de folkeoplysende aktiviteter.

DFS' bæredygtighedsnetværk

DFS' Bæredygtighedsnetværk er et netværk for DFS' medlemsorganisationer, hvor vi mødes for at fremme udviklingen af folkeoplysende aktiviteter, der har fokus på bæredygtighed. 

På hvert møde forsøger vi at blive klogere på bæredygtighed, lære af hinanden og forskellige oplægsholdere, som bidrager med ekspertviden.

Eksempler på temaer på netværksmøder:

- Samarbejder med kommuner om grøn omstilling

- Verdensmålscertificering af aftenskoler og biblioteker

- Nedbrydning af siloer/samarbejde med på tværs af sektorer om bæredygtig udvikling

- Undervisning/didaktik, materialer, erfaringsdeling om metoder, der fungerer i forhold til undervisning og læring om verdensmål

Om netværket

Formål

Netværket samler DFS' medlemsorganisationer for at inspirere til udvikling, vidensdeling, erfaringsudveksling og sparring om bæredygtighed.

Hvem deltager?

Medarbejdere i DFS' medlemsorganisationer og associerede medlemmer, som har interesse i feltet, eller som arbejder med bæredygtige initiativer eller projekter.

Mødeaktivitet

Fire-seks møder årligt. På hvert møde vil vi blive klogere på bæredygtighed ved at lære fra hinanden og forskellige oplægsholdere, som bidrager med ekspertviden.

Pris

Det koster 300 kr. pr. år at deltage i netværket.