Søg Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning
Puljer

Søg Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning

Redaktionel dato: 12. juli 2021

I Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning kan alle lokale, landsdækkende foreninger og organisationer, som har aktivitet under folkeoplysningsloven, med voksne som primær målgruppe, søge tilskud.

DFS administrerer puljen for Kulturministeriet og giver tilskud til projekter, der udvikler og afprøver nye måder at drive folkeoplysning på. Denne pulje er således målrettet folkeoplysende organisationer, som vil afprøve nye ideer eller målgrupper i deres aktiviteter.

Bevillingen sker på baggrund af DFS’ vurdering af ansøgningens kvalitet, om projektet har et langtrækkende perspektiv, og kommer folkeoplysningen som helhed til gode. Læs mere om de nærmere betingelser i retningslinjerne for Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning i menuen til højre.

Projekter skal være afsluttet inden for et år efter, bevillingen er modtaget.

Inden du søger, skal du oprette en profil, eller logge ind med dit brugernavn og adgangskode.

Puljen i 2022

I 2022 er puljen på 1.222.337 kr.

Ansøgningsfristen er d. 1. oktober.  

Søg puljen her

Gå til ansøgningssystemet for at oprette en profil eller logge ind

2022: Årets prioriterede områder

DFS' bestyrelse har besluttet i årets ansøgningsrunde at prioritere og opfordre til ansøgninger indenfor to temaer:

1. FN’s Verdensmål og bæredygtighed

Igen i år sætter vi fokus på hvordan folkeoplysning kan bidrage til et mere bæredygtigt samfund, og vi ønsker at opfordre til at bruge FN’s verdensmål som et værktøj. I DFS ser vi det som folkeoplysningens opgave at skabe de handlingsfællesskaber, der er med til at skabe fremdrift på indfrielsen af FN’s verdensmål i 2030.

Verdensmålene dækker forskellige tematikker, og vi har i de sidste par år set mange spændende bæredygtighedsprojekter blive sat i søen, og denne udvikling vil vi fortsat gerne bakke op om. Projekter inden for temaet kan dykke ned i et eller flere udvalgte verdensmål og skal have som målsætning at sætte gang i en udvikling, som engagerer, involverer og inspirerer til flere bæredygtige handlinger i hverdagen. 

Vi vil fortsat i 2022-puljerne prioritere initiativer, der f.eks. har et lokalt fokus på bæredygtighed og eller har til formål at påvirke deltagerne i folkeoplysningen til at tænke over deres egne bidrag til hvordan vi bliver et mere bæredygtigt samfund.

2. Trivsel i fællesskaber

Vi ønsker med dette tema at sætte fokus på, hvordan folkeoplysende aktiviteter skaber inkluderende fællesskaber med fokus på trivsel. Det kan fx være projekter, som særligt fokuserer på at skabe tryghed og mental trivsel for nye deltagere, eller som eksperimenterer med nye former for indgange til folkeoplysende fællesskaber, hvor alle kan være med.

I arbejdet med at skabe fællesskaber for flere og særligt for målgrupper, der kan opleve ensomhed i hverdagen, er der brug for nytænkende initiativer, hvor meningsfulde fællesskaber og nye relationer kan gro og vokse sig stærke. Projekterne skal i deres beskrivelse forklare, hvordan nye målgrupper inkluderes, og hvilke metoder og tilgange projektet vil arbejde med for at styrke fællesskaber, mental trivsel, relationer og oplevelsen af at ’høre til’.

Hvad betyder udvikling?

I sammenhæng med DFS' puljer defineres "udviklingsprojekt" som en proces hvor noget gradvist forandres. Når vi vurderer graden af udvikling i en projektansøgning, lægger vi vægt på, at den indeholder afgørende nyt for den ansøgende organisation, og ikke blot små justeringer af organisationens tidligere praksis. Der må gerne tages udgangspunkt i egne eller andres erfaringer og bygges videre på disse.

Udviklingselementet forstås som det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede metoder, organisationsformer, inddragelse af målgrupper, mv.