Søg Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning
Puljer

Søg Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning

Redaktionel dato: 12. juli 2021

I Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning kan alle lokale, landsdækkende foreninger og organisationer, som har aktivitet under folkeoplysningsloven, med voksne som primær målgruppe, søge midler til udviklingsprojekter.

DFS administrerer puljen for Kulturministeriet og giver tilskud til projekter, der udvikler og afprøver nye måder at drive folkeoplysning på. Denne pulje er således målrettet folkeoplysende organisationer, som vil afprøve nye ideer eller målgrupper i deres aktiviteter.

Bevillingen sker på baggrund af DFS’ vurdering af ansøgningens kvalitet og om projektet har et langtrækkende perspektiv. 

Læs mere om de nærmere betingelser i retningslinjerne for Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning i menuen til højre.

Som noget nyt fra 2023 er projektperioden i denne pulje forlænget. Det betyder, at projekter ansøgt i 2023 kan gennemføres fra 1/4 2023 og med slutdato senest 1/12 2024. Det giver en samlet projektperiode på 1 år og 9 måneder.

Når du søger, skal du oprette en profil i vores ansøgningssystem, eller logge ind med dit brugernavn og adgangskode.

Puljen i 2023

I 2023 var puljen på 1.222.337 kr. og ansøgningsfristen var 1. februar.  

OBS! Der kan nu ansøges om to-årige projekter i denne pulje. 

Søg puljen her

Gå til ansøgningssystemet for at oprette en profil eller logge ind

2023: Årets prioriterede tema

DFS' bestyrelse har besluttet i årets ansøgningsrunde at prioritere og opfordre til ansøgninger indenfor ét tema:

FN’s Verdensmål og bæredygtighed

Igen i år sætter vi fokus på hvordan folkeoplysning kan bidrage til et mere bæredygtigt samfund, og vi ønsker at opfordre til at bruge FN’s verdensmål som et værktøj. I DFS ser vi det som folkeoplysningens opgave at skabe de handlingsfællesskaber, der er med til at skabe fremdrift på indfrielsen af FN’s verdensmål i 2030.

Verdensmålene dækker forskellige tematikker, og vi har i de sidste par år set mange spændende bæredygtighedsprojekter blive sat i søen, og denne udvikling vil vi fortsat gerne bakke op om. Projekter inden for temaet kan dykke ned i et eller flere udvalgte verdensmål og skal have som målsætning at sætte gang i en udvikling, som engagerer, involverer og inspirerer til flere bæredygtige handlinger i hverdagen. 

Vi vil fortsat i 2023-puljerne prioritere initiativer, der f.eks. har et lokalt fokus på bæredygtighed og eller har til formål at påvirke deltagerne i folkeoplysningen til at tænke over deres egne bidrag til hvordan vi bliver et mere bæredygtigt samfund.

Hvad betyder udvikling?

I sammenhæng med DFS' puljer defineres "udviklingsprojekt" som en proces hvor noget gradvist forandres. Når vi vurderer graden af udvikling i en projektansøgning, lægger vi vægt på, at den indeholder afgørende nyt for den ansøgende organisation, og ikke blot små justeringer af organisationens tidligere praksis. Der må gerne tages udgangspunkt i egne eller andres erfaringer og bygges videre på disse.

Udviklingselementet forstås som det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede metoder, organisationsformer, inddragelse af målgrupper, mv.