Søg DFS’ udviklingspulje til folkeoplysning
Puljer

Søg DFS’ udviklingspulje til folkeoplysning

Redaktionel dato: 8. juli 2021

I DFS’s udviklingspulje til folkeoplysning kan DFS’s medlemsorganisationer (undtagen oplysningsforbundene) søge tilskud til projekter, der udvikler og afprøver nye måder at drive folkeoplysning på.

Denne pulje er således målrettet medlemmer, som vil afprøve nye ideer eller målgrupper i deres aktiviteter.

Man kan søge til tre typer projekter:

  • Pilotprojekter (maksimalt 75.000 kr.)
  • Udviklingsprojekter
  • Implementeringsprojekter

Hovedvægten af ansøgninger, der imødekommes, vil være inden for typen udviklingsprojekter.

Bevillingen sker på baggrund af DFS’ vurdering af ansøgningens kvalitet, samt om projektet udføres i samarbejde mellem medlemsorganisationer, har et langtrækkende perspektiv, og sidst men ikke mindst om projektet kommer folkeoplysningen som helhed til gode.

Læs mere om de nærmere betingelser i retningslinjerne for DFS udviklingspulje i menuen til højre.

Projekter skal være afsluttet inden for to år efter, bevillingen er modtaget.

Inden du søger, skal du oprette en profil, eller logge ind med dit brugernavn og adgangskode. (se boksen nedenfor)

Udviklingspuljen i 2021

I 2021 er puljen på 645.000 kr. Ansøgningsfristen var d. 1. oktober. Puljen udbydes igen i 2022. 

 

Søg udviklingspuljen her

Gå til ansøgningssystemet for at oprette en profil eller logge ind

2021: Årets prioriterede områder

DFS' bestyrelse har besluttet i årets ansøgningsrunde at prioritere og opfordre til ansøgninger indenfor to temaer:

1. FN’s Verdensmål og bæredygtighed

For tredje år i træk, sætter vi fokus på hvordan folkeoplysning kan bidrage til et mere bæredygtigt samfund, og ønsker at opfordre til at bruge FN’s verdensmål er et værktøj. I DFS ser vi det som folkeoplysningens opgave at skabe de handlingsfællesskaber, der er med til at skabe fremdrift på indfrielsen af FN’s verdensmål i 2030.

Med gentagelsen af dette tema i 2021, er det vores håb, både at se mange flere udviklingsprojekter med dette udgangspunkt, men også at se hvordan resultaterne fra 2020-projekterne kan udnyttes til yderligere bæredygtig udvikling i de folkeoplysende aktiviteter. 

Vi vil fortsat i 2021-puljerne prioritere initiativer, der f.eks. har et lokalt fokus på bæredygtighed og eller har til formål at påvirke deltagerne i folkeoplysningen til at tænke over deres egne bidrag til et mere bæredygtigt samfund.

2. Digital folkeoplysning – udvikling af de gode initiativer

Corona-krisen har accelereret brugen af digitale formater i de folkeoplysende aktiviteter og vi ønsker med dette tema at sikre en videreudvikling af denne tendens og at understøtte en udvikling af de gode erfaringer.

Vi ønsker derfor at skabe mulighed for at fortsætte udviklingstrangen med digitale former ved at sætte fokus på projekter, som udforsker mulighederne for hvordan de digitale muligheder, og gerne i kombination med det fysiske rum, kan understøtte de læringsprocesser, der finder sted i folkeoplysningen.

Vi mener, at det digitale eller hybride rummer en fleksibilitet for også at inddrage nye og andre målgrupper, fordi man fx ikke bundet af en bestemt geografi.

Det betyder at udviklingsprojekter under dette tema, f.eks. kan arbejde med en mere divers målgruppe. 

DFS ønsker at sætte de gode erfaringer man allerede har gjort sig i spil, og lægger derfor op til, at udviklingsprojekterne kan fokusere på en post-Corona situation.

Hvad betyder udvikling?

I sammenhæng med DFS' puljer defineres "udviklingsprojekt" som en proces hvor noget gradvist forandres. Når vi vurderer graden af udvikling i en projektansøgning, lægger vi vægt på, at den indeholder afgørende nyt for den ansøgende organisation, og ikke blot små justeringer af organisationens tidligere praksis. Der må gerne tages udgangspunkt i egne eller andres erfaringer og bygges videre på disse.

Udviklingselementet forstås som det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede metoder, organisationsformer, inddragelse af målgrupper, mv.