Søg DFS’ udviklingspulje til folkeoplysning
Puljer

Søg DFS’ udviklingspulje til folkeoplysning

Redaktionel dato: 15. juni 2020

DFS’s udviklingspulje til folkeoplysning

I DFS’s udviklingspulje til folkeoplysning kan DFS’s medlemsorganisationer (undtagen oplysningsforbundene) søge tilskud til projekter, der udvikler og afprøver nye måder at drive folkeoplysning på. Denne pulje er således målrettet medlemmer, som vil afprøve nye ideer eller målgrupper i deres aktiviteter.

Man kan søge til tre typer projekter:

  • Pilotprojekter (maksimalt 75.000 kr.)
  • Udviklingsprojekter
  • Implementeringsprojekter

Hovedvægten af ansøgninger, der imødekommes, vil være inden for typen udviklingsprojekter. Bevillingen sker på baggrund af DFS’s vurdering af ansøgningens kvalitet, samt om projektet udføres i samarbejde mellem medlemsorganisationer, har et langtrækkende perspektiv, og sidst men ikke mindst om projektet kommer folkeoplysningen som helhed til gode. Læs mere om de nærmere betingelser i retningslinjerne for DFS udviklingspulje i menuen til højre.

I 2021 er puljen på 645.000 kr.

Ansøgningsfrist for 2020 er d. 1. oktober kl. 23.59. Puljen åbner for ansøgninger medio august. 

 Projekter skal være afsluttet inden for to år efter, bevillingen er modtaget.

Inden du søger, skal du oprette en profil, eller logge ind med dit brugernavn og adgangskode. 

Gå til ansøgningssystemet for at oprette en profil eller logge ind

Natacha Holst Hansen
Kontakt

Natacha Holst Hansen

Politisk konsulent

Hovedopgaver: Politik og udvikling samt puljeansvarlig

Hils på Natacha

Email: nah@dfs.dk

Telefon: 33260378

Årets prioriterede områder

Årets prioriterede områder besluttes af DFS' bestyrelse, og offentliggøres her på siden i juni. 

Hvad betyder udvikling?

I sammenhæng med DFS' puljer defineres "udviklingsprojekt" som en proces hvor noget gradvist forandres. Når vi vurderer graden af udvikling i en projektansøgning, lægger vi vægt på, at den indeholder afgørende nyt for den ansøgende organisation, og ikke blot små justeringer af organisationens tidligere praksis. Der må gerne tages udgangspunkt i egne eller andres erfaringer og bygges videre på disse.

Udviklingselementet forstås som det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede metoder, organisationsformer, inddragelse af målgrupper, mv.