Søg DFS’ udviklingspulje til folkeoplysning
Puljer

Søg DFS’ udviklingspulje til folkeoplysning

Redaktionel dato: 8. juli 2021

I DFS’ udviklingspulje til folkeoplysning kan DFS’ medlemsorganisationer (undtagen oplysningsforbundene) søge tilskud til projekter, der udvikler og afprøver nye måder at drive folkeoplysning på.

Denne pulje er således målrettet medlemmer, som vil afprøve nye ideer eller målgrupper i deres aktiviteter.

Man kan søge til to typer projekter:

  • Pilotprojekter (maksimalt 75.000 kr.)
  • Udviklingsprojekter

Hovedvægten af ansøgninger, der imødekommes, vil være inden for typen udviklingsprojekter.

Bevillingen sker på baggrund af DFS’ vurdering af ansøgningens kvalitet, samt om projektet udføres i samarbejde mellem medlemsorganisationer, har et langtrækkende perspektiv, og sidst men ikke mindst om projektet kommer folkeoplysningen som helhed til gode.

Læs mere om de nærmere betingelser i retningslinjerne for DFS udviklingspulje i menuen til højre.

Projekter skal være afrapporteret til DFS d. 1. december året efter bevillingen modtages.
Som noget nyt giver dette derfor en projektperiode fra 1/4 2023 til 1/12 2024, dvs. 1 år og 9 måneder.

Inden du søger, skal du oprette en profil, eller logge ind med dit brugernavn og adgangskode. (se boksen nedenfor)

Udviklingspuljen i 2023

I 2023 var puljen på 687.417 kr.

Ansøgningsfristen var d. 1. februar. 

 

Søg udviklingspuljen her

Gå til ansøgningssystemet for at oprette en profil eller logge ind

2023: Årets prioriterede tema

DFS' bestyrelse har besluttet i årets ansøgningsrunde at prioritere og opfordre til ansøgninger indenfor ét tema:

FN’s Verdensmål og bæredygtighed

Igen i år sætter vi fokus på hvordan folkeoplysning kan bidrage til et mere bæredygtigt samfund, og vi ønsker at opfordre til at bruge FN’s verdensmål som et værktøj. I DFS ser vi det som folkeoplysningens opgave at skabe de handlingsfællesskaber, der er med til at skabe fremdrift på indfrielsen af FN’s verdensmål i 2030.

Verdensmålene dækker forskellige tematikker, og vi har i de sidste par år set mange spændende bæredygtighedsprojekter blive sat i søen, og denne udvikling vil vi fortsat gerne bakke op om. Projekter inden for temaet kan dykke ned i et eller flere udvalgte verdensmål og skal have som målsætning at sætte gang i en udvikling, som engagerer, involverer og inspirerer til flere bæredygtige handlinger i hverdagen. 

Vi vil fortsat i 2023-puljerne prioritere initiativer, der f.eks. har et lokalt fokus på bæredygtighed og eller har til formål at påvirke deltagerne i folkeoplysningen til at tænke over deres egne bidrag til hvordan vi bliver et mere bæredygtigt samfund.

 

Hvad betyder udvikling?

I sammenhæng med DFS' puljer defineres "udviklingsprojekt" som en proces hvor noget gradvist forandres. Når vi vurderer graden af udvikling i en projektansøgning, lægger vi vægt på, at den indeholder afgørende nyt for den ansøgende organisation, og ikke blot små justeringer af organisationens tidligere praksis. Der må gerne tages udgangspunkt i egne eller andres erfaringer og bygges videre på disse.

Udviklingselementet forstås som det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede metoder, organisationsformer, inddragelse af målgrupper, mv.