Netværk om foreninger og banker
Faglige fora og netværk i DFS

Netværk om foreninger og banker

Redaktionel dato: 6. januar 2023

DFS' Netværk om foreninger arbejder for at skaffe landsdækkende og lokale folkeoplysende foreninger rimelige vilkår i forbindelse med deres bankkonti.

Aktuelt arbejder netværket på at sikre, at bankerne udnytter de muligheder, som en ny vejledning fra Finanstilsynet giver bankerne for lempe deres kontrolkrav til foreningerne.

Om netværket

Formål

Netværket blev oprettet i efteråret 2022. Formålet er at koordinere DFS’ og medlemsorganisationernes arbejde for at ændre love, regler og praksis på området og deres arbejde med at rådgive og støtte de lokale foreninger i deres samarbejde med bankerne.

Hvem deltager?

Medarbejdere i DFS' medlemsorganisationer og associerede medlemmer, som arbejder med dette område.

Mødeaktivitet

Netværket mødes virtuelt efter behov og kommunikerer derudover via en mailiste.

Pris

Det er gratis at deltage i netværket. Tilmelding til netværket sker ved at sende en mail til Michael Voss