Sekretariatsledernetværk
Faglige fora og netværk i DFS

Sekretariatsledernetværk

Redaktionel dato: 8. april 2020

DFS’ sekretariatsledernetværk er for alle sekretariatsledere i DFS’ medlemsorganisationer og associerede medlemsorganisationer. I netværket drøftes emner i relation til sekretariatslederfunktionen.

Indhold på møderne

DFS faciliterer møderne, dvs. står for indkaldelse, mødeforplejning, mødeledelse mv. Indholdet skabes af netværkets deltagere, og kan f.eks. være bygget op af en blanding af præsentation af den organisation vi besøger, oplæg af et af netværkets medlemmer, erfaringsudveksling og gensidig sparring omkring aktuelle udfordringer.

Eksempler på emner:

  • Strategiarbejde
  • Interessevaretagelse
  • MUS
  • Lønforhandlinger
  • Den svære samtale
  • Betjening af bestyrelse og implementering af bestyrelsesbeslutninger
  • Håndtering af modstand i organisationen
  • Fundraising
  • Projektorganisering og projektporteføljestyring
  • Implementering af forandringer

Om netværket

Formål

Formålet er at skabe netværk og gensidigt erfaringsudveksling og kompetenceudvikling blandt sekretariatsledere o.lign. i DFS’ medlemsorganisationer.

Hvem deltager?

Den primære målgruppe er ledere i DFS’ medlemsorganisationer og i associerede medlemsorganisationer, som er øverste leder og/eller har personaleansvar. Der tænkes typisk på sekretariatsledere, generalsekretærer og direktører. Der er løbende optag af nye medlemmer.

Mødeaktivitet

Netværket mødes 2-4 gange om året til møder af ca. tre timers varighed. Møderne holdes som udgangspunkt i dagtimerne på skift hos deltagerne.

Pris

Deltagelse i netværket koster 1500 kr. om året. Udgifterne dækker forplejning og eksterne oplægsholdere.