DFS' puljer
Medlem

DFS' puljer

Redaktionel dato: 15. april 2020

DFS uddeler hvert år midler fra tre puljer

Næste ansøgningsfrist er d. 1. oktober 2021.

Puljen åbnes for ansøgninger medio august 2021. 

En del af de udlodningsmidler, som DFS modtager, fordeler vi til vores medlemsorganisationer. Vi administrerer også en folkeoplysningspulje for Kulturministeriet. Herigennem understøtter DFS det folkeoplysende arbejde, og udvikling i de folkeoplysende aktiviteter i hele Danmark. Du kan læse mere om retningslinjerne, og om hvordan du søger vores puljer i menuen til højre.

DFS’s medlemsorganisationer - undtagen associerede medlemmer og oplysningsforbundene - kan søge:

  • Støttepuljen til folkeoplysning, som er målrettet mindre DFS-medlemsorganisationer med svag økonomi.
  • DFS' udviklingspulje til folkeoplysning, som støtter pilotprojekter, udviklingsprojekter, og implementeringsprojekter i folkeoplysende aktiviteter.

Andre folkeoplysende organisationer kan søge:

  • Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning, som støtter projekter, der udvikler og udbreder nye måder at drive folkeoplysning på. 

Læs retningslinjerne grundigt inden du søger. 

DFS' ansøgningssystem

Ansøgninger skal sendes via DFS' ansøgningssystem. Her skal man oprette en profil eller logge ind, hvis man tidligere har indsendt en ansøgning.

Det er til en hver tid muligt at kontakte os for at få sparring på din ansøgning. Det opfordrer vi til, at I gør i god tid inden ansøgningsfristen d. 1. oktober 2021.

Natacha Holst Hansen
Kontakt

Natacha Holst Hansen

Politisk konsulent

Hovedopgaver: Politik og udvikling samt puljeansvarlig

Email: nah@dfs.dk

Telefon: 33260378

Stine Hohwü-Christensen
stine

Stine Hohwü-Christensen

Udviklingskonsulent

Hovedopgaver: Udvikling indenfor læring og kompetencer samt bæredygtighed

Email: shc@dfs.dk

Telefon: 33260376