På vej mod en ny folkeoplysningslov

På vej mod en ny folkeoplysningslov

DFS arbejder for at få ændret folkeoplysningsloven. Så folkeoplysningen kan blive mere fri, fleksibel og mangfoldig.

Indholdsfortegnelse

Redaktionel dato: 28. januar 2022

Folkeoplysningen er der, hvor mennesker mødes i nye fællesskaber. Det er der, hvor vi lærer nyt og udvider hinandens horisont. Og det er der, hvor vi dyrker den demokratiske samtale og det aktive medborgerskab på tværs af geografi, alder, religion og socioøkonomiske forhold.

Men folkeoplysningens vigtige rolle i samfundet må ikke tages for givet. Folkeoplysningen skal udvikle sig i takt med tiden og holde sig åben over for nye målgrupper og organiseringsformer. Derfor ønsker Dansk Folkeoplysnings Samråd, DFS, at fremtidssikre folkeoplysningen, så endnu flere borgere kan blive en del af folkeoplysningens fællesskaber.

For at nå det mål, kræver det, at politikerne på Christiansborg griber stafetten sammen med os. Det kræver, at politikerne reviderer folkeoplysningsloven.

Følg med her på siden, hvor DFS løbende præsenterer information og debat om arbejdet med forbedre folkeoplysningsloven: hvilke ændringer, hvorfor og hvordan det vil gavne borgerne.

DFS foreslår

  • at det skal være billigere at gå til folkeoplysning
  • at der skal skabes større frihed og fleksibilitet i tilskudsmodellerne
  • at folkeoplysningens adgang til egnede lokaler skal forbedres og sikres
  • at der oprettes en pulje til udvikling og styrkelse af den demokratiske deltagelse

Artikler om arbejdet for en bedre folkeoplysningslov