Sådan skaber I udvikling i folkeoplysningsudvalget - Herning
Kursus

Sådan skaber I udvikling i folkeoplysningsudvalget - Herning

Arrangementsdato: 25. januar 2024

Hvordan kan jeres folkeoplysningsudvalg eller et andet §35.2-udvalg skabe udvikling og nytænkning på fritidsområdet i kommunen og få politisk indflydelse på fritidspolitikken?

Hvordan kan folkeoplysningsudvalget få indflydelse på politikerne?

Hvordan kan folkeoplysningsudvalget få indflydelse på politikerne?

Hvordan kan folkeoplysningsloven bruges til det, der er målet med loven - at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet?

Hvad kan besluttes lokalt - og hvad ligger fast, fordi loven og en række afgørelser sætter en ramme? Hvad betyder det for måden, I giver lokaletilskud, aktivitetstilskud mv. på?

Målgruppen for kurset er:

  • Medlemmer af folkeoplysningsudvalg og andre §35.2-udvalg
  • Fritidskonsulenter og andre medarbejdere i kommuners fritidsafdelinger
  • Repræsentanter fra foreninger og organisationer mv.

Praktisk

Tid: Torsdag 25. januar 2024, kl. 16.00-21.00

Sted: DGI-huset i Herning

Tillmeldingsfrist: 12. december 2023.

Arrangør: Fritid & Samfund