Dansk Folkeoplysnings Samråd
Folkeoplysningens brancheorganisation

Dansk Folkeoplysnings Samråd

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) har 39 landsdækkende organisationer som medlemmer.

Hvad er DFS?

Dansk Folkeoplysnings Samråd er paraplyorganisation for 38 folkeoplysende landsorganisationer. Landsorganisationerne har hver en række folkeoplysende skoler eller foreninger som deres medlemmer. 

En stor del af Danmarks befolkning deltager i folkeoplysende aktiviteter hos DFS' medlemsorganisationers foreninger og skoler. Mange lægger også et frivilligt stykke arbejde. Denne deltagelse udgør en af demokratiets vigtige søjler. Som repræsentant for dette er DFS en vigtig stemme for civilsamfundet.

Dansk Folkeoplysnings Samråds hovedopgave er at fremme den demokratiske samtale og at styrke folkeoplysningens vilkår og vedkommenhed i Danmark.

Det gør vi gennem betjening af vores medlemsforeninger, politisk interessevaretagelse og etablering af samarbejder og partnerskaber med både medlemsforeninger og eksterne partnere.

  • Vi fremmer folkeoplysningens interesser i samfundet.
  • Vi styrker udviklingen af nye metoder inden for folkeoplysningen.
  • Vi sætter folkeoplysningsværdier og -holdninger på dagsorden i samfundsdebatten

DFS er porten til folkeoplysningen. Vi formidler kontakt til medlemsorganisationer og deres lokale skoler og foreninger. Vi skaber netværk på tværs. Og vi indgår i partnerskaber med andre civilsamfundsorganisationer, kommuner, virksomheder, ministerier og Folketinget.