Dansk Folkeoplysnings Samråd
Folkeoplysningens brancheorganisation

Dansk Folkeoplysnings Samråd

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) har 36 landsdækkende organisationer som medlemmer.

Hvad er DFS?

Dansk Folkeoplysnings Samråds hovedopgave er at værne om og styrke folkeoplysningens vilkår og vedkommenhed i Danmark. Det gør vi gennem betjening af vores medlemsforeninger, politisk interessevaretagelse og etablering af samarbejder og partnerskaber med både medlemsforeninger og eksterne partnere.

  • Vi fremmer folkeoplysningens interesser i samfundet.
  • Vi styrker udviklingen af nye metoder inden for folkeoplysningen.
  • Vi sætter folkeoplysningsværdier og -holdninger på dagsorden i samfundsdebatten

Dansk Folkeoplysnings Samråd er paraplyorganisation for 36 folkeoplysende landsorganisationer. De har hver en række folkeoplysende skoler eller foreninger som medlemmer.En stor del af Danmarks befolkning deltager i vores medlemsorganisationers kurser og aktiviteter og indgår på den måde i et aktivt medborgerskab.

Mange lægger også et frivilligt stykke arbejde i folkeoplysningen. Denne deltagelse udgør en af demokratiets vigtige søjler. Som repræsentant for dette er DFS en vigtig stemme for civilsamfundet.

DFS er porten til folkeoplysningen. Vi formidler kontakt til vores medlemsorganisationer og deres lokale skoler og foreninger. Og vi indgår partnerskaber med andre civilsamfundsorganisationer, kommuner, virksomheder, ministerier og Folketinget.