Voksen- og efteruddannelse
Viden

Voksen- og efteruddannelse

Folkeoplysende skoler tilbyder Forberedende Voksenundervisning (FVU) - Ordblindeundervisning (OBU) - Specialundervisning (SPUV) - Dansk for tosprogede

Folkeoplysende skoler tilbyder voksen- og efteruddannelse (VEU) på disse områder:

  • Forberedende Voksenundervisning (FVU)
  • Ordblindeundervisning (OBU)
  • Specialundervisning (SPUV)
  • Dansk for tosprogede

DFS' anbefalinger til en styrket VEU

Der er brug for forskellige typer af tilpassede og skræddersyede indgange og læringsmiljøer på vejen til uddannelse og arbejdsmarked.

DFS' anbefalinger til en styrket VEU

Forberende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Mere end en tredjedel af den forberedende voksenundervisning, FVU, og ordblindeundervisning, OBU, leveres af folkeoplysende skoler. 

Randi Jensen og Humaira Nasim
Kasser og bureaukrati står i vejen for VEU
Per Paludan Hansen
Et springbræt til beskæftigelse
Danmarks Evalueringsinstitut
Alt for få ordblinde får hjælp