Voksen- og efteruddannelse
Viden

Voksen- og efteruddannelse

Folkeoplysende skoler tilbyder Forberedende Voksenundervisning (FVU) - Ordblindeundervisning (OBU) - Specialundervisning (SPUV) - Dansk for tosprogede

Redaktionel dato: 10. marts 2020

Folkeoplysende skoler tilbyder voksen- og efteruddannelse (VEU) på disse områder:

  • Forberedende Voksenundervisning (FVU)
  • Ordblindeundervisning (OBU)
  • Specialundervisning (SPUV)
  • Dansk for tosprogede

Forberende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Mere end en tredjedel af den forberedende voksenundervisning, FVU, og ordblindeundervisning, OBU, leveres af folkeoplysende skoler. 

Forberende voksenundervisning og ordblindeundervisning
For medlemmer

DFS' netværk for FVU og OBU

Netværket er folkeoplysningens og DFS’ ekspertgruppe ift. FVU, OBU og SPUV (forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning, specialundervisning for voksne). Her mødes skoleledere og landsorganisations-konsulenter fra DFS' medlemsorganisationer.

Artikler og sider om voksen- og efteruddannelse

Sofie Nymand Ammundsen
Kontaktoplysninger

Sofie Nymand Ammundsen

Analysekonsulent

Hovedopgaver: Dokumentation, analyse og medlemskontakt

Hils på Sofie

Email: sna@dfs.dk

Telefon: 33260376