Voksen- og efteruddannelse
Viden

Voksen- og efteruddannelse

Folkeoplysende skoler tilbyder Forberedende Voksenundervisning (FVU) - Ordblindeundervisning (OBU) - Specialundervisning (SPUV) - Dansk for tosprogede

Redaktionel dato: 10. marts 2020

Folkeoplysende skoler tilbyder voksen- og efteruddannelse (VEU) på disse områder:

  • Forberedende Voksenundervisning (FVU)
  • Ordblindeundervisning (OBU)
  • Specialundervisning (SPUV)
  • Dansk for tosprogede

Folkeoplysende skoler sikrer fremgang for FVU

Dobbelt så mange deltager i Forberedende Voksenuddannelse i forhold til for 10 år siden. Oplysningsforbund og daghøjskoler står - sammen med sprogcentre - for stigningen.

Folkeoplysende skoler sikrer fremgang for FVU
Voksenvejledning

Voksenvejledning

Folkehøjskoler, daghøjskoler og nogle oplysningsforbund tilbyder voksenvejledning som en integreret del af kursusforløb. Der tilbydes information, livs- og karrierevejledning med henblik på afklaring og inspiration omkring uddannelse og beskæftigelse.

For medlemmer

DFS' netværk for FVU og OBU

Netværket er folkeoplysningens og DFS’ ekspertgruppe ift. FVU, OBU og SPUV (forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning, specialundervisning for voksne). Her mødes skoleledere og landsorganisations-konsulenter fra DFS' medlemsorganisationer.

Artikler og sider om voksen- og efteruddannelse

Stine Hohwü-Christensen
Kontaktoplysninger

Stine Hohwü-Christensen

Udviklingskonsulent

Hovedopgaver: Udvikling indenfor læring og kompetencer samt bæredygtighed

Hils på Stine

Email: shc@dfs.dk

Telefon: 33260376