Daghøjskoler
Videre i uddannelse, job og tilværelse

Daghøjskoler

Redaktionel dato: 10. marts 2020

Daghøjskoler er relevante alternativer for unge, der ikke trives i skole-/institutionsprægede miljøer, men har brug for andre rammer for at kunne opnå positive læringsoplevelser og opbygge selvtillid, motivation, vedholdenhed.

Daghøjskolerne er uformelle og rummelige miljøer. Mange har løbende optag, så den enkelte kan starte, når han/hun er parat.

Daghøjskoler henvender sig især til unge voksne, men også til helt unge, der trives bedst i et blandet miljø med voksne. Nogle daghøjskoler har en markant faglig profil, mens andre er specialiseret i at arbejde med mennesker med komplekse, eks. psykiske og sociale problemer. En del daghøjskoler kombinerer de to profiler.

Der tilbydes desuden praktiske fag, eks. håndværksprægede fag, idræt, kost og sundhed, IT mv. En del daghøjskoler tilbyder FVU, forberedende voksenundervisning, og OBU, ordblindeundervisning, som kan sættes ind med kort varsel.

Undervisningen er karakteriseret af tæt sammenhæng mellem teori og praksis samt af vidtgående undervisningsdifferentiering i forhold til mål, indhold og tempo. Vejledning og individuel feedback er en integreret del af forløbet, og understøtter faglig, personlig og social udvikling/progression.

Læs mere om daghøjskolerne her