Inspiration
Flygtninge og indvandrere

Inspiration

Inspirationshæfte

Til det fælles bedste

I dette inspirationskatalog finder du 12 eksempler på, hvordan folkeoplysende organisationer gennemføre aktiviteter om, for eller med flygtninge.

Initiativerne afspejler den mangfoldighed, der præger vores muligheder for at give flygtninge en bedre start. Der er cases, der viser, hvordan vi kan gøre flygtningene klogere på det danske sprog og det danske samfund. Der er cases, der ruster flygtningene til at få en plads på det danske arbejdsmarked. Og der er cases, der viser, hvordan vi gennem dialog og mødet mellem mennesker kan bygge bro mellem vores kulturer og skabe gensidig accept og forståelse.

Tre af tolv spændende eksempler på folkeoplysning for flygtninge, der er samlet i dette inspirationskatalog:

  • En socialøkonomisk virksomhed tilbyder frirum, kvalitetstid og netværk til flygtninge
  • Et aftenskolehold samler danskere og flygtninge om håndarbejde af genbrugsmaterialer
  • På en fri fagskole møder eleverne flygtninge, der er i praktik på skolen