Kommunerne sparer på aftenskolerne

Kommunerne sparer på aftenskolerne

Kommunerne har halveret støtten til aftenskoler fra 2002 til i dag. DFS foreslår, at kommunerne skal støtte med mindst en tredjedel af lærer- og lederlønninger.

Færre og færre penge

År for år bruger kommunerne færre penge på tilskud til folkeoplysning. Det kan de, fordi folkeoplysningsloven ikke har nogen bundgrænse, kun en maximumgrænse på en tredjedel af lærer og lederlønninger

Siden 2003 har kommunerne  fjernet over halvdelen af tilskuddene til folkeoplysningen. Den første store bid skyldes Folketingets ændring af tilskudsreglerne, som fik drastiske konsekvenser i 2003. Efterfølgende har kommunerne år for år fjernet nye bidder af tilskuddet.

Når kommunerne skærer i tilskuddet til aftenskolerne, får det en eller flere konsekvenser:

  • Deltagerbetalingen bliver højere og/eller
  • Udbuddet bliver mindre og/eller
  • Kvaliteten bliver dårligere

Borgerne bliver forskelsbehandlet

Der er meget stor forskel i kommunernes udgifter til folkeoplysende voksenundervisning.

Den kommune, som afsætter flest kroner til formålet, bruger over 23 gange så mange kroner pr. indbygger (162 kr.) som den kommune, der bruger mindst pr. indbygger (7 kr.).

Det betyder forskelsbehandling af borgerne, som får højere deltagerbetaling pr time og lavere kvalitet i nogle kommuner i forhold til andre kommuner.

Michael Voss
Kontakt

Michael Voss

Chefkonsulent

Hovedopgaver: Kommunikation og interessevaretagelse

Email: mv@dfs.dk

Telefon: 33260374

Udkants-Danmark rammes særlig hårdt

I praksis er aftenskolerne ofte et af de eneste tilbud til borgerne om læring og et aktivt fritidsliv, der findes i de mindre befolkede kommuner, det såkaldte Udkants Danmark. Men netop i disse områder rammes aftenskolerne ekstra hårdt af den kommunale vilkårlighed.

Den kommunale støtte pr. indbygger i Udkants Danmark ligger kun på lidt over halvdelen af, hvad de øvrige kommuner i landet giver i støtte pr. indbygger.

Dokumentation

Dansk Folkeoplysnings Samråd har indsamlet og opdateret tal, der belyser den kommunale støtte til aftenskolerne fra 2002 og frem. Den seneste undersøgelse er fra maj 2020,

Læs Notat om aftenskolernes økonomiske situation (2020)

Jeg ville elske, hvis maksimumsgrænsen blev ændret til en minimumsgrænse.

Bertel Haarder, MF og tidligere kulturminister
Remember to write some alt text

DFS' forslag til bedre aftenskoleøkonomi

Kommunerne forpligtes til at give et tilskud svarende til mindst en tredjedel udgifterne til underviser- og lederlønninger, - med mulighed for at give mere. Det betyder lavere deltagerbetaling, flere aktiviteter og udligner de geografiske forskelle.