Sundhed og trivsel
Viden

Sundhed og trivsel

Folkeoplysende aktiviteter gavner befolkningens sundhed og trivsel, både fysisk og mentalt.

Redaktionel dato: 10. marts 2020

Vi ved, at den mentale sundhed styrkes, når man gør noget aktivt sammen med andre, der føles meningsfuldt. Det kunne være at deltage i folkeoplysningens frivillige fællesskaber og aktiviteter.

Charlotte Meilstrup, postdoc, Statens Institut for Folkesundhed.

Folkeoplysende aktiviteter gavner befolkningens sundhed og trivsel, både fysisk, mentalt og socialt. Det gælder de mange specifikt sundhedsrelaterede tilbud. Det gælder også den øvrige folkeoplysning, fordi voksenlæring, frivilligt arbejde og meningsfulde fællesskaber styrker sundhed og trivsel. Vi har en lang tradition for at arbejde med dette emne i de folkeoplysende skoler og i foreningsregi.

I dag bliver flere og flere mennesker diagnosticerede med trivselsrelaterede sygdomme såsom stress, depression og livstilssygdomme som følge af fx overvægt eller rygning. Indsatsen for at styrke den generelle sundhed og trivsel er derfor nødvendig og vigtig at prioritere.

Mere sundhed og trivsel!
DFS' strategi

Mere sundhed og trivsel!

Vi har valgt at prioritere en række af FN's verdensmål, hvor folkeoplysning spiller en væsentlig rolle. Et af de mål handler om sundhed og trivsel.

Bedre samarbejde mellem kommuner og folkeoplysning om forebyggelse og rehabilitering

Bedre samarbejde mellem kommuner og folkeoplysning om forebyggelse og rehabilitering

For at styrke samarbejdet med kommunerne om sundhedsfremme foreslår DFS: 1. Sundhedsfremmende partnerskaber skal skrives ind i lovgivningen 2. Folkeoplysningsmidlerne skal ikke betale for sundhedsfremme, som tilfældet er i dag 3. Tilføj folkeoplysningen i regeringens initiativer

Idekatalog

10 gode eksempler på, hvad folkeoplysningen kan  på sundhedsområde.

Lad jer inspirere, lyder DFS' opfordring til folkeoplysende skoler og foreninger, kommuner, patientorganisationer og andre aktører.

Erfaringsopsamling

DFS har samlet viden om, hvor og hvordan folkeoplysning kan bidrage til sundhedsfremme.

Opsamlingen refererer til resultater og begreber fra nyere forskning og evalueringsrapporter, der dokumenterer, hvordan folkeoplysning arbejder med og styrker sundhed og trivsel på forskellige måder.

Eksempel

Marianne ser mennesket – ikke handicappet

Marianne Babalolas bassin-træning øger deltagernes livskvalitet, fungerer smertelindrende og giver altid godt humør.

I 2017 modtog hun Aftenskolernes Sundhedspris.

Marianne ser mennesket – ikke handicappet

Artikler om sundhed og trivsel