For de unge eller for arbejdsudbuddet
Reformkommissionen 3

For de unge eller for arbejdsudbuddet

Redaktionel dato: 25. maj 2023

Reformkommissionen forstår de komplekse problemer hos unge uden job og uddannelse, men anbefalingerne er ikke komplekse. DFS’ formand advarer mod at gøre hurtigt-i-job til den altdominerende løsning.

"På mig virker det som om, at Kommissionens ønske om at øge arbejdsudbuddet er kommet til at overskygge hensynet til de unge,” siger Per Paludan Hansen.

"På mig virker det som om, at Kommissionens ønske om at øge arbejdsudbuddet er kommet til at overskygge hensynet til de unge,” siger Per Paludan Hansen.

Af Michael Voss

I sin tredje og sidste rapport har Reformkommissionen med egne ord ”…fokus på borgere, som har svært ved at finde vej til et stabilt arbejdsliv. Det handler fx om unge, der midt i tyverne står uden hverken uddannelse eller job, og om andre voksne, der år ud og år ind bevæger sig rundt mellem diverse forsørgelsesydelser.”

Helhedsorienteret indsats

Kommissionen erkender, at mange er ”komplekst udfordrede”, og at for disse unge og voksne, som har flere komplekse problemer, ”…opleves indsatsen fra det offentlige meningsløs eller ineffektiv.”

At der er brug for en mere helhedsorienteret indsats, har ledere, undervisere og organisationsfolk fra de folkeoplysende skoleformer fremført i mange år. Derfor er DFS’ formand, Per Paludan Hansen, også tilfreds med kommissionens udgangspunkt:

”I reformen viser Reformkommissionen stor forståelse for, hvor komplekse problemer de unge og voksne uden job og uddannelse har. Det er jeg glad for. Også fordi kommissionen går videre og anbefaler en helhedsorienteret indsats, som adresserer alle disse udfordringer,” siger han.

”Netop den type indsatser er de folkeoplysende skoleformer rigtig gode til. Det gælder højskoler, daghøjskoler og oplysningsforbund, men også efterskoler, frie fagskoler, og ungdomsskoler. Hos os bliver tilbuddene tilpasset menneskene, sådan som Kommissionen anbefaler.”

Arbejdsudbuddet skygger

I det lys er det påfaldende, at Reformkommissionen – med enkelt undtagelse – ikke henviser til de folkeoplysende tilbud som en del af de tilbud, der kan supplere kommunernes egne initiativer. I stedet handler hovedparten af kommissionens anbefalinger og eksempler om, hvordan man kan få både de unge i 18-24 års gruppen og resten af de voksne direkte i lønnet beskæftigelse.

Det undrer DFS’ formand:

”Jeg vil advare mod, at den altdominerende løsning bliver at få de udsatte unge i job. Her synes jeg kommissionen er for ensidige og glemmer deres indledende forståelse for, at de unge også har sociale, psykologiske og lærings-problemer.

På mig virker det som om, at Kommissionens ønske om at øge arbejdsudbuddet er kommet til at overskygge hensynet til de unge, ” siger Per Paludan Hansen.

Reformkommissionen:

Reformveje 3