Internationalt samarbejde
Aktivitet

Internationalt samarbejde

Inspiration, udvikling og støtte. Det internationale samarbejde åbner spændende mulighed for folkeoplysningen

Indholdsfortegnelse

Redaktionel dato: 10. marts 2020

Inspiration, udvikling og støtte

I globaliseringens tidsalder kan vi ikke folkeoplyse alene fra en snævert dansk vinkel. Tendenser og udviklinger udefra skaber nye behov for oplysning og stiller nye betingelser for den måde, vi arbejder på. Den udfordring har DFS og de folkeoplysende foreninger og skoler for længst taget imod.

Her fortæller udviklingskonsulent Stine Hohwü-Christensen om DFS' arbejde med livskompetencer på EAEA's Årsmøde i 2019. EAEA er den europæiske samarbejdsorganisation for folkeoplysning og anden ikke-formel læring. I 2019 var DFS vært for EAEA's Årsmøde. Frem til 2019 Årsmødet var DFS' formand Per Paludan Hansen først bestyrelsesmedlem i og senere også formand for EAEA.

Her fortæller udviklingskonsulent Stine Hohwü-Christensen om DFS' arbejde med livskompetencer på EAEA's Årsmøde i 2019. EAEA er den europæiske samarbejdsorganisation for folkeoplysning og anden ikke-formel læring. I 2019 var DFS vært for EAEA's Årsmøde. Frem til 2019 Årsmødet var DFS' formand Per Paludan Hansen først bestyrelsesmedlem i og senere også formand for EAEA.

Europæiske samarbejdsprojekter

DFS deltager med mellemrum i europæiske projekter, hvor vi sammen med andre folkeoplysningsorganisationer udvikler ny viden, nye metoder og nye redskaber. 

Europæisk samarbejdsprojekt
Hvad er livskompetencer

Projektet Life Skills for Europe udviklede en fælles forståelse for livskompetencer og en ramme for, hvordan man kan arbejde med livskompetencer i undervisning.

Europæisk samarbejdsprojekt
E-læring for medarbejdere i voksenundervisning

AE-PRO projektet tilbød yngre medarbejdere kvalificerende e-læring om europæisk udvikling og voksenundervisning i andre lande.

Europæiske samarbejdsprojekter
Bildung – et fælleseuropæisk dannelsesprojekt

DFS deltog i det tværeuropæiske samarbejde Bildung. Bildung var et samarbejde mellem nationale organisationer om folkeoplysning og dannelse.

Internationalt samarbejde

Nordplus Voksen

Støtte til nordisk samarbejde

Nordplus Voksen støtter netværksdannelse og samarbejde mellem aktører i de nordiske og baltiske lande inden for alle dele af voksnes læring. Der er fokus på initiativer, der går nye veje eller imødekomme nye behov og udfordringer inden for området for voksnes læring.

Erasmus+ Voksen

Støtte til europæisk samarbejde

EU-programmet støtter europæiske samarbejdsprojekter, strategiske partnerskaber og efteruddannelse i andre europæiske lande.

DFS ER MEDLEM AF
European Association for the Education of Adults (EAEA)

EAEA er den ikke-formelle voksenundervisnings talerør i Europa. EAEA har 142 medlemmer i 44 lande i det geografiske Europa. EAEA har hovedkvarter i Bruxelles og arbejder især for områdets interesserer over for EU-institutionerne. Derudover faciliterer EAEA samarbejdsprojekter.

DFS ER MEDLEM AF
The International Council for Adult Education (ICAE)

ICAE) er et globalt netværk, der arbejder for at sikre voksenlæring og -uddannelse som en universel menneskerettigheder. ICAE har 7 regionale afdelinger (Afrika, den arabiske region, Asien, Caribien, Europa, Latinamerika and Nordamerika). Tilsammen repræsenterer de mere end 800 NGO'er.

DFS ER MEDLEM AF
Folkbildning Norden og Nordisk-Baltisk Paraplyudvalg

Folkbildning Norden og Nordisk-Baltisk Paraplyudvalg er et samarbejde mellem de landsdækkende folkeoplysnings-organisationer i de nordiske og baltiske lande. Formålet er at udveksle erfaringer og viden, drage inspiration fra nationale forskelle og koordinere internationale samarbejdsaktiviteter.

DFS DELTAGER AKTIVT I
Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL)

NVL er et nordisk projekt iværksat af Nordisk Ministerråd. Netværket formidler kompetencer og erfaringer fra frem nordiske lande og tre selvstyrende områder. Netværket udvikler nordisk viden på området. HUSK LINK

Artikler og sider om internationale forhold