Arrangementsdato: 25. november 2020
Unge deltager – men får de indflydelse?

Unge deltager – men får de indflydelse?

Er ungedeltagelse endnu et buzzword, eller får de unge mere reel indflydelse? Det er temaet for Cefu’s online-konference den 25. november.

I invitationen skriver Center for Ungdomsforskening (Cefu):

”Ungedeltagelse er sat på dagsordenen over alt. Ungeråd opstår, unge beboere laver udviklingsplaner for lokalområder, ungepaneler nedsættes, når der sker ændringer i klubben og kommunen, unge inddrages, når politikkere eller NGO’er udvikler tiltag.

Men giver den øgede deltagelse reelt unge stærkere positioner som medbestemmende i forhold, som vedrører deres hverdagsliv og deres liv i videre forstand? Det sætter vi fokus på med denne konference.”

Også mange folkeoplysende skoler og foreninger har fokus på inddrage unge i deltagelsen.

Forskningsprojekt

Med udgangspunkt i et netop afsluttet forskningsprojekt, som har fulgt seks, sætter Cefu fokus på ungedeltagelse, når den er initieret og rammesat af professionelle, dvs. af uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer, foreninger, kommuner og andre offentlige aktører.

Med besøg fra både forskere, professionelle og unge præsenteres og diskuteres, hvad der egentlig skal til for, at inddragelse kan skabe meningsfuld deltagelse, der gør en forskel for unge.

Alle deltagere modtager et trykt eksemplar af bogen: ”Veje til deltagelse – opmærksomhedspunkter centrale for professionelles arbejde med at fremme sårbare børn og unges deltagelsesmuligheder”

Hovedpunkter på konferencen

  • Unges deltagelse – hvorfor skal vi tale om det og hvad er på spil? - Introduktion til dagens tema. Lektor for Center for Ungdomsforskning, Maria Bruselius-Jensen
  • Facilitating youth participation: Concepts, Challenges and Contradictions. Oplæg og diskussion. Professor Barry Percy-Smith, University of Huddersfield, England
  • Nye veje til deltagelse: centrale opmærksomhedspunkter og konkrete tilgange i arbejdet med at fremme børn og unges deltagelse. Oplæg og inddragelse af salen. Center for Ungdomsforskning. Lektor Anne Mette W. Nielsen
  • Hvornår gør deltagelse en positiv forskel for børn og unge – erfaringer fra praksis. Unge og professionelle fortæller om deres erfaringer fra en række konkrete indsatser på forskellige arenaer i ungdomslivet.
  • De unges perspektiv som pejlemærke i det sociale arbejde: Hvorfor og hvordan? Oplæg ved Professor på Roskilde Universitet Hanne Warming
  • Deltagelse, utopier og lidt om fænomenet ”at have det godt”. Oplæg ved Kim Rasmussen Lektor på Center ved Roskilde Universitet

Praktisk

Tid: 25. november 2020 kl. 9-15.30

Sted: On-line

Pris: Deltagelse for ikke-medlemmer koster 800,- inkl. moms.

Tilmeldingsfrist: 23. november 2020. Framelding efter tilmeldingsfristen medfører betaling af fuldt deltagergebyr.