Bliv en del af den folkeoplysende familie
Medlem af DFS

Bliv en del af den folkeoplysende familie

Redaktionel dato: 4. januar 2023

Dansk Folkeoplysnings Samråd er paraplyorganisation for folkeoplysende landsorganisationer, der repræsenterer lokale folkeoplysende skoler og foreninger i hele Danmark.

Vores mål er at styrke folkeoplysningens vilkår og vedkommenhed i et tæt samarbejde med medlemsorganisationerne og andre samarbejdspartnere.

Det gør vi via kommunikation, partnerskaber,  udviklingsarbejde, politisk interessevaretagelse og debatarrangementer. DFS er folkeoplysningens stemme i den offentlige debat.

Er DFS noget for jer?

Arbejder I for livslang læring og for at styrke borgeres deltagelse og engagement i fællesskab og samfund på et folkeoplysende grundlag?

Så kan I blive medlem af DFS.

I kan se mere om medlemsskab i vedtægterne (§3)

Hvad får I som medlem af DFS?

 • bliver en del af den folkeoplysende familie
 • politisk interessevaretagelse
 • en række medlemsfordele
 • netværk

To slags medlemsskab

DFS har to typer medlemsskab

 • Ordinært medlemsskab - for organisationer, der opfylder alle krav til medlemsskab
  Kontingentet varierer efter størrelse mellem ca. 2.500 og 10.000 kr. årligt
 • Associeret medlemsskab - for organisationer, der ikke opfylder alle krav til medlemsskab, men som på anden vis har et stærkt engagement og tilknytning til folkeoplysende aktiviteter.
  Det koster 1.575 kr. årligt at være associeret medlem.

Hvordan bliver I medlem?

 • I er altid velkomne til at kontakte sekretariatet med spørgsmål til krav og medlemsfordele.
 • Skriv en ansøgning om optagelse til sekretariatschef Ulrik Kampmann, uk@dfs.dk
 • I vil derefter blive inviteret til en dialog om medlemskabet.
 • Den endelige optagelse sker på DFS' Årsmøde på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen.