Det deltagende demokrati
Det mener DFS om...

Det deltagende demokrati

Redaktionel dato: 3. maj 2021
Beboerforeninger er en del af det deltagende demokrati.

Beboerforeninger er en del af det deltagende demokrati.

DFS mener, at et deltagende demokrati er fuldstændigt afgørende for et velfungerende samfund. Det er gennem borgernes aktive deltagelse i fællesskabet, at forandringer for alvor kan ske.

I et deltagende demokrati bliver det en folkeoplysningsopgave ikke blot at oplyse, men også at udfordre og anspore borgerne til i et opløftende fællesskab at skabe forandringer, som bidrager til et mere bæredygtigt samfund. Kun gennem oplysning og deltagelse bliver borgeren en aktiv deltager i sit eget liv og i samfundet, fremfor en passiv tilskuer til samme.

Derfor er det nødvendigt, at folkeoplysningen rammesættes på en sådan måde, at dens fokus og aktiviteter ikke har rod i statslige ønsker og behov, men kommer fra folkeoplysningens selvdefinerede behov for folkelig og samfundsmæssig forandring.

DFS tror på, at al ægte folkelig bevægelse kommer fra summen af myndige borgere, der af egen lyst, vilje og overbevisning samles for i fællesskab at skabe de nødvendige samfundsmæssige bevægelser.

DFS mener, det er helt afgørende for, om et samfund har et egentligt deltagende demokrati, at civilsamfundet af staten tildeles frihed til at bevæge sig på sit eget opdrag og i den retning, som borgerne peger på. Den demokratiske dannelse opstår nemlig fra det fælles folkelige og ikke fra statens institutioner alene.

Konkret betyder det, at folkeoplysningen har brug for statens økonomiske støtte til at løfte sin opgave, men at støtte og tilskud bør tildeles uden krav om dokumentation og evalueringer og uden at det folkeoplysende arbejde bliver afhængigt af udbud og efterspørgsel på markedsvilkår.

DFS foreslår konkret, at:

  • de statslige midler til den folkelige oplysning øges, men uden bindinger og evaluerings- og dokumentationskrav
  • muligheden for at deltage i den demokratiske samtale opprioriteres politisk gennem etablering af flere moderne mødesteder for åbne og fleksible fællesskaber – både udendørs og indendørs, i en bred geografisk spredning og såvel for unge som for ældre
  • de forsamlings- og medborgerhuse, som i dag står helt eller delvist ubrugte hen i alle egne af Danmark, sættes i stand og stilles til rådighed for folkeoplysende aktiviteter på tværs af civilsamfundet
  • der statsligt nedsættes en pulje frie midler, som folkeoplysende aktører kan søge med henblik på at udbrede og udvikle det deltagende demokrati nedefra. Disse midler kan gå fra alt til udvikling af undervisningsforløb til debatmøder og andre aktiviteter, som har det til fælles, at de sigter på at udvikle nye, kreative og involverende måder for demokratisk engagement.

Dansk Folkeoplysnings Samråds bestyrelse, april 2021