Repræsentantskabsmøde 2024

Repræsentantskabsmøde 2024

Redaktionel dato: 21. februar 2024

Dagsorden

Torsdag d. 25. april kl. 10.00 – 12.00
Kosmopol, Fiolstræde 44, København

 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller Peter Bendix Pedersen, Friskoleforeningen

2. Valg af repræsentantskabsmødesekretær

Bestyrelsen indstiller Ulrik Kampmann, sekretariatet

3. Godkendelse af dagsorden

4. Valg af stemmetællere

Bestyrelsen indstiller;

  • Sofie Nymand Ammundsen, sekretariatet
  • Stine H. Christensen, sekretariatet

5. Beretning v/Per Paludan Hansen

6. Regnskab v/Ulrik Kampmann

7. Fastsættelse af medlemskontingent for 2025 v/Ulrik Kampmann

8. Godkendelse af nyt ordinært medlemmer af DFS

Bestyrelsen indstiller Landsforeningen Praktisk Økologi

9. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag

10. Valg af fem bestyrelsesmedlemmer

På valg:

  • Benedikte Kaalund, FOF (genopstiller)
  • John Meinert Jacobsen, AOF Danmark (genopstiller)
  • Peter Munk Povlsen, Efterskoleforeningen (genopstiller)
  • Ejnar Bo Pedersen, Ungdomsskoleforeningen (genopstiller)
  • Henrik Christensen, DOF (genopstiller)

 

11. Valg af kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant

På valg som kritisk revisor:

Rasmus Nørlem Sørensen, DEO (genopstiller ikke)

Bestyrelsen indstiller Christian Lagoni, Foreningen Norden, som kritisk revisor

På valg som suppleant:

Bernhard Trier Frederiksen, Fora (genopstiller)

12. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller Aaen og Co

13. Eventuelt

 

Dagsorden
Årsmøde
Bestyrelsens beretning 2023
Kritiske revisorers beretning
Forretningsordnen
Årsregnskab 2023
Fastsættelse af medlemskontingent for 2025
Godkendelse af nyt ordinært medlemmer af DFS
Benedikte Marie Kaalund
Bestyrelseskandidat
Benedikte Marie Kaalund
Ejnar Bo Pedersen
Bestyrelseskandidat
Ejnar Bo Pedersen
Peter Munk Povlsen
Bestyrelseskandadat
Peter Munk Povlsen
John Meinert Jacobsen
BESTYRELSESKANDIDAT
John Meinert Jacobsen
Henrik Christensen
BESTYRELSESKANDIDAT
Henrik Christensen

Flere materialer

Der vil løbende blive opdateret, hvis der indkommer flere kandidater eller yderligere materiale.