Repræsentantskabsmøde 2023

Repræsentantskabsmøde 2023

Redaktionel dato: 14. marts 2023
DFS’ repræsentantskabsmøde 2022

Dagsorden

Onsdag d. 19. april 2023 kl. 13.30 – 15.30 i Vartov, København

1. Valg af dirigent

2. Valg af repræsentantskabsmødesekretær

3. Godkendelse af dagsorden

4. Valg af stemmetællere

5. Beretning v/Per Paludan Hansen

6. Regnskab og budget v/Natacha Holst Hansen

7. Fastsættelse af kontingent for 2024 v/Natacha Holst Hansen

8. Optagelse af nyt ordinært medlem af DFS
Bestyrelsen indstiller foreningen, Sager, der Samler til optagelse som ordinært medlem af DFS.

9. Indkomne forslag

10. Valg af formand og fire bestyrelsesmedlemmer
På valg til formand er Per Paludan (LOF), som genopstiller.
På valg til fire bestyrelsespladser er:

  • Randi Jensen (Daghøjskoleforeningen), som ikke genopstiller.
  • Lise Korsgaard (Grundtvigsk Forum), som genopstiller.
  • Lars Bangert Struwe (Atlantsammenslutningen), som genopstiller.
  • Marlene Berth Nielsen (Fora), som genopstiller


11. Valg af kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant
På valg er: Kritisk revisor: Annemarie Balle. Kritisk revisorsuppleant: Adam Sonnich Meinertz. Begge genopstiller.

12. Valg af statsautoriseret revisor

13. Eventuelt

Dagsorden
Program for Årsmødet
Bestyrelsens beretning 2022
Regnskab (Årsrapport)
Regnskabserklæring
Revisionsprotokollat
Kritiske revisorers beretning
Bestyrelsens forslag til kontingent 2024 for ordinære medlemmer
Bestyrelsens forslag til kontingent 2024 for associerede medlemmer
Optagelse af Sager der Samler
Referat fra repræsentantskabsmødet
Per Paludan Hansen
Formandskandidat
Per Paludan Hansen
Helle Bøtcher
BESTYRELSESKANDIDAT
Helle Bøtcher
Lars Bangert Struwe
BESTYRELSESKANDIDAT
Lars Bangert Struwe
Lise Korsgaard
BESTYRELSESKANDIDAT
Lise Korsgaard
Marlene Berth Nielsen
BESTYRELSESKANDIDAT
Marlene Berth Nielsen

Flere materialer

Der vil løbende blive opdateret, hvis der indkommer flere kandidater eller yderligere materiale.