Repræsentantskabsmøde 2022

Repræsentantskabsmøde 2022

Redaktionel dato: 15. juli 2021
DFS’ repræsentantskabsmøde 2022

Dagsorden

Onsdag d. 20. april kl. 13.30 – 15.30 i Vartov, København

1. Valg af dirigent

2. Valg af repræsentantskabsmødesekretær

3. Godkendelse af dagsorden

4. Valg af stemmetællere

5. Beretning v/Per Paludan Hansen

6. Regnskab og budget v/Carolina Magdalene Maier

7. Fastsættelse af medlemskontingent for 2023 v/Carolina Magdalene Maier

8. Godkendelse af to nye ordinære medlemmer af DFS

9. Indkomne forslag
a) forslag fra DFS’ bestyrelse om ny formulering vedr. anvendelse af udlodningsmidler

10. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
På valg er: John Meinert Jacobsen (genopstiller), Ejnar Bo Pedersen (genopstiller), Marlene Borst
Hansen (genopstiller ikke), Christina Alfthan (genopstiller) og Henrik Christensen (genopstiller)

11. Valg af kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant
På valg er: Kritisk revisor: Rasmus Nørlem Sørensen. Kritisk revisorsuppleant:
Bernhard Trier Frederiksen

12. Valg af revisor

13. Eventuelt

Dagsorden for repræsentantskabsmødet
Program for Årsmødet
Bestyrelsens beretning 2021
Regnskab (Årsrapport)
Referat af repræsentanskabs-mødet
Revisionserklæring
Revisionsprotokollat
Kritiske revisorers beretning
Bestyrelsens forslag til medlemskontingent
Bestyrelsens forslag ang. udlodningsmidler
Referat fra repræsentantskabsmødet
John Meinert Jacobsen
Bestyrelseskandidat
John Meinert Jacobsen
Ejnar Bo Pedersen
Bestyrelseskandidat
Ejnar Bo Pedersen
Christina Alfthan
Bestyrelseskandidat
Christina Alfthan
Henrik Christensen
Bestyrelseskandidat
Henrik Christensen
Peter Munk Povlsen
Bestyrelseskandidat
Peter Munk Povlsen
Benedikte Kaalund
Bestyrelseskandidat
Benedikte Kaalund
Rasmus Nørlem Sørensen
Bestyrelseskandidat
Rasmus Nørlem Sørensen