Politisk interessevaretagelse
Medlemsfordel

Politisk interessevaretagelse

Redaktionel dato: 5. juli 2022

DFS arbejder for, at I har de bedst mulige rammer og vilkår for at udøve jeres folkeoplysende aktiviteter.

Via kontakt til ministerier, kommuner, andre interesseorganisationer, politiske ordførere og medier løfter vi jeres folkeoplysende dagsordener.

Artikler om DFS' politiske interessevaretagelse

Artikler om DFS' politiske interessevaretagelse