Tvinger EU banker til besværlig kontrol med foreninger?

Tvinger EU banker til besværlig kontrol med foreninger?

Redaktionel dato: 23. februar 2023

”Måske har vi fortolket EU-reglerne lige stramt nok,” siger kulturminister Jakob Engel-Schmidt. Ministeren vil undersøge, om de danske regler for bankernes kontrolkrav til foreninger kan lempes.

Kulturministeren i DUF's video.

Kulturministeren i DUF's video.

Af Michael Voss

"Det kan ikke være sådan, at vores foreningsliv bliver kvalt af GDPR- og hvidvaskregler." Sådan sagde kulturministeren i en DUF-video fra hans besøg i rollespilsforeningen Bifrost, som er medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd.

Udtalelsen falder i god tråd med tidligere udtalelser fra Jakob Engel-Schmidt og med SVM-regeringens løfter i regeringsgrundlaget. Men i videoen gik ministeren et skridt videre, da han sagde:

”I Danmark er vi jo duksedrenge, når det kommer til EU. Jeg tænker på, om vi måske har fortolket EU-reglerne lige stramt nok, både når vi taler om hvidvask og GDPR.”

EU-direktiv som forhindring

Med denne udtalelse bryder han med flere års udmeldinger fra skiftende ministre. Hidtil har næsten alle involverede stået fast på, at EU’s direktiv om hvidvask forhindrer Danmark i ændre Hvidvaskloven og dermed lempe den kontrol, bankerne skal gennemføre over for deres foreningskunder – herunder krav til legitimation og dokumentation.

Sådan har det ikke kun lydt fra skiftende kultur- og erhvervsministre, men også fra mange politiske ordførere. De er blandt andet blevet bakket op af embedsmænd fra Finanstilsynet og af bankernes brancheorganisation Finans Danmark.

Derfor førte to års samarbejde mellem disse aktører og repræsentanter for foreningsverden kun til en ny vejledning, som ikke forpligter bankerne til at ændre deres krav til foreningerne. En ændring af loven var udelukket, og det var ikke muligt at udsende en vejledning med retningslinjer for, hvordan bankerne ”skal” kontrollere foreningerne, kun ideer til, hvordan de ”kan” gøre det.

Foreningsgruppen

Disse otte paraplyorganisationer har gennem to år samarbejdet om skaffe foreningerne bedre vilkår i bankerne: Civilsamfundets Brancheforening, Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), ISOBRO, Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe), DGI, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Danske Seniorer

Vide muligheder for forenkling

Undervejs har foreningsgruppen, der består af DFS og syv andre foreningsparaplyer, stillet sig kritisk over for denne opfattelse af forholdet mellem EU-direktivet og den danske lov. Det gav EU-kommissionen os ret i for lidt over et år siden, hvor Kommissionen tilkendegav, at Danmark har vide muligheder for at implementere direktivet mere lempeligt.

Danmark kan altså – uden at bryde med EU-direktivet - gennemføre regler, som:

  • Pålægger bankerne at tage stilling til, om den enkelte forening udgør en lav risiko for hvidvask og terrorfinansiering
  • Pålægger bankerne at lempe kontrolkravene til disse foreninger

Finanstilsynet og Erhvervsministeriet ignorerede imidlertid denne mulighed, afviste lovændringer og udsendte i stedet en vejledning om, hvad bankerne ”kan” gøre, men ikke behøver at gøre.

Det er derfor meget opmuntrende for foreningerne i Danmark, at den nye kulturminister erkender, at direktivet kan fortolkes, og at Danmark måske har fortolket det for stramt. Det skaber mulighed for at gennemføre en lovændring med langt større gennemslagskraft end en vejledning.

DFS har sendt kulturministeren et notat om EU-problemetikken, og vi er – sammen med de øvrige foreningsrepræsentanter – klar til at gå ind i en dialog med regeringen om de muligheder, som Kommissionens svar giver Danmark for at lempe på reglerne.

Mere om sagen

Her kan du finde meget mere om banker og foreninger, om EU-direktivet, om arbejdet for at skaffe foreningerne bedre vilkår

  • DUF's video-interview med kulturministeren
  • EU-kommissionens svar til Finanstilsynet
  • DFS-notat om EU-direktivet og Kommissionens svar
  • DFS-temasider om banker og foreninger