DFS' formål og strategi
Om DFS

DFS' formål og strategi

Redaktionel dato: 15. juli 2021
Fra vedtægterne

Formål

DFS’ formål er at styrke folkeoplysningen og være fælles repræsentation for landsdækkende
folkeoplysende organisationer i Danmark.

Formålet søges opfyldt gennem at støtte og udbrede de folkeoplysende organisationers arbejde
med at:

  • bidrage til den enkeltes personlige dannelse og uddannelse
  • medvirke til sikring og udvikling af demokratiet.
  • fremme borgernes medbestemmelse, medansvar og aktive engagement i samfundets udvikling
  • sikre borgernes kendskab til rettigheder og pligter
  • medvirke til at øge borgernes almenviden og deltagelse i et bæredygtigt samfund med frihed,
    ligeværdighed og demokrati.
DFS' strategi 2020-2022

Bæredygtig folkeoplysning

DFS sætter i denne periode fokus på, hvordan folkeoplysningen kan bidrage til et mere bæredygtigt samfund. Det gør vi med afsæt i FN's Verdensmål. Vi har udvalgt seks af verdensmålene som særlige pejlemærker:

Mål 3: Sundhed og trivsel
Mål 4: Kvalitetsuddannelse
Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Mål 13: Klimaindsats
Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Bæredygtig folkeoplysning