DFS' formål og strategi
Om DFS

DFS' formål og strategi

Redaktionel dato: 19. juli 2023
Fra vedtægterne

Formål

DFS’ formål er at styrke folkeoplysningen og være fælles repræsentation for landsdækkende
folkeoplysende organisationer i Danmark.

Formålet søges opfyldt gennem at støtte og udbrede de folkeoplysende organisationers arbejde
med at:

 • bidrage til den enkeltes personlige dannelse og uddannelse
 • medvirke til sikring og udvikling af demokratiet.
 • fremme borgernes medbestemmelse, medansvar og aktive engagement i samfundets udvikling
 • sikre borgernes kendskab til rettigheder og pligter
 • medvirke til at øge borgernes almenviden og deltagelse i et bæredygtigt samfund med frihed,
  ligeværdighed og demokrati.
DFS' strategi 2023-2026

Folkeoplysning for samtiden og fremtiden

DFS samarbejder med vores medlemmer for at skabe en bæredygtig folkeoplysning via tre
strategiske mål:

 • DFS vil fremme folkeoplysningens arbejde med den folkelige grønne omstilling.
 • DFS vil fremme folkeoplysningens arbejde med sundhed og mental trivsel
  - især blandt unge.
 • DFS vil fremme folkeoplysningens bidrag til menneskers livslange læring og
  fleksible adgang til uddannelse og arbejdsliv.
Folkeoplysning for samtiden og fremtiden