Sundhed og trivsel
Det mener DFS om...

Sundhed og trivsel

Redaktionel dato: 3. maj 2021

De senere år har vi i Danmark set en stigning i uligheden i sundhed, hvilket er i direkte modstrid med Verdensmål 3 for bæredygtig udvikling. Dette ses på den fysiske dimension, såvel som den psykiske og den sociale.

DFS mener, at en helhedsorienteret tilgang og indsats skal styrkes i kampen mod ulighed i sundhed. DFS forstår en helhedsorienteret tilgang i et organisk perspektiv, hvor fysisk, psykisk og social trivsel og sundhed hænger sammen. En helhedsorienteret tilgang forudsætter, at vi tager udgangspunkt i den enkeltes perspektiv og møder styrker og udfordringer på det enkelte menneskes præmisser i stedet for at udskamme den enkelte eller grupper af mennesker for sundhedsrelaterede udfordringer, såsom misbrug, overvægt eller manglende sundhedskompetencer.

Under de folkeoplysende faner eksisterer allerede en urskov af skoletilbud og foreningsaktiviteter, der arbejder på at styrke sundhed og trivsel, herunder også for særligt sundhedsudsatte målgrupper. Der findes uendelige eksempler på, hvordan den helhedsorienterede tilgang til den enkeltes trivsel og dannelsesmæssige udfoldelse er en essentiel del af en folkeoplysende praksis. Forskning har vist, at deltagelse i meningsfulde aktiviteter i et forpligtende fællesskab styrker den enkeltes mentale sundhed. Hertil kommer, at en stor andel af de folkeoplysende aktiviteter omhandler og styrker den fysiske sundhed i form af kost og bevægelse. Samtidig er det sociale element – fællesskabet – en uundværlig byggesten.

DFS foreslår konkret, at:

  • folkeoplysningen gennem sine tilbud og aktiviteter fortsat spiller en væsentlig rolle både i forebyggelsen af livsstilssygdomme og i forhold til at motivere mennesker til sunde levevaner – såvel på det fysiske, psykiske som sociale plan.
  • der etableres flere og stærke partnerskaber mellem forebyggelses- og kulturområdet i kommunerne og de folkeoplysende skoler og foreninger
  • tilbuddene til psykisk sårbare i såvel kommuner som regioner udvikles og udbydes i samarbejde med folkeoplysende aktører
  • der fokuseres på og afsættes ressourcer til en kortlægning og udvikling af folkeoplysende tilbud til personer med handicap.
  • folkeoplysningens aktiviteter og tilbud opprioriteres politisk som en del af sundhedsindsatsen både nationalt, regionalt og kommunalt.

Dansk Folkeoplysnings Samråds bestyrelse, april 2021