DFS forsvarer offentlighedsloven

DFS forsvarer offentlighedsloven

Redaktionel dato: 10. maj 2022

Regeringen vil give dispensation for lov om offentlighed i forvaltningen til den såkaldte Scandinavian Star task force. DFS mener ikke, at der er tilstrækkelige begrundelser for undtagelsen.

Inden han trak sig som justitsminister, nåede Nick Hækkerup at fremlægge forslaget om undtagelser fra offentlighedsloven i Folketinget.

Inden han trak sig som justitsminister, nåede Nick Hækkerup at fremlægge forslaget om undtagelser fra offentlighedsloven i Folketinget.

En uafhængig task force skal undersøge reder-, ejer- og forsikringsforholdene vedr. Scandinavian Star. Scandinavian Star var den færge, som 1990 brændte på vej fra Frederikshavn til Oslo med det resultat, at 159 mennesker døde.

Politiet i Norge har konkluderet, at der var tale om en mordbrand, men man har aldrig fundet de skyldige. Gennem årene er der blevet sået stærk tvivl om kvaliteten af efterforskningen, der var opdelt mellem norske, svenske og danske myndigheder. Nu skal en dansk task force undersøge, om der lå forsikringssvindel bag branden.

Vidner og fremmede magter

I en særlig lov foreslår regeringen, at task forcen undtages fra offentlighedsloven. Den begrunder bl.a. undtagelsen med disse argumenter:

  • At aktindsigt vil kunne skade en opfølgende politi-efterforskning
  • At interviewede vil være bekymrede for at udtale sig, hvis der er offentlig adgang til udtalelserne
  • At der er risiko for, at fremmede myndigheder ikke vil udlevere materialer, hvis der er offentlig adgang til det.

På vegne af DFS har sekretariatschef Carolina Magdalene Maier indsendt et høringssvar, hvor hun blandt andet skriver, at det ikke er specielt for denne undersøgelse, at den kan føre til politiefterforskning, at aktindsigt i nogle tilfælde har haft positiv betydning for efterforskningen. De to øvrige forhold kan ifølge DFS løses gennem anonymisering.

Offentlighedens kontrol

Men hvorfor blander DFS sig i en sag om en skibsbrand, en undersøgelse og aktindsigt?

”DFS’ opgave er at værne om den frie folkeoplysende samtale og om civilsamfundet som beskytter og udvikler af det folkelige demokrati og som grundlag for, at den myndige borger kan tænke og handle kritisk og frit i enhver aktualitet. Derfor støtter DFS initiativer, der skaber et bedre grundlag for offentlighedens indsigt i den til enhver tid siddende regerings og det til enhver tid gældende folketings forvaltning af lovgivningen,” skriver Carolina Magdalene Maier i høringssvaret.

Videre skriver hun:

”Det er DFS’ ståsted, at undtagelser til reglerne i lov om offentlighed i forvaltningen så vidt muligt bør undgås. Loven er med til at sikre offentlighedens mulighed for at føre kontrol med den offentlige forvaltning, hvilket i et folkeoplysningsperspektiv er en central grundpille i vores demokrati.”

DFS står ikke alene med kritikken af undtagelserne. Både Journalistforbundet og brancheorganisationen Danske Medier har afgivet kritiske høringssvar.

Yderligere information