Folkeoplysningens Kommunikationsnetværk (FoKo)
Faglige fora og netværk i DFS

Folkeoplysningens Kommunikationsnetværk (FoKo)

Redaktionel dato: 8. april 2020

FoKo er et netværk for folkeoplysningens kommunikations- og informationsansvarlige.

Indhold på møderne

Hvert møde består af et fagligt oplæg fra en ekstern oplægsholder. Dernæst diskuterer netværksmedlemmerne oplægget, herunder hvordan de faglige input kan omsættes til vores respektive arbejdspladser. Møderne afsluttes med en frokost, hvor deltagerne udveksler erfaringer, problemer og gode råd.

Eksempler på dagsordenspunkter:

  • Opskrift på en kommunikationsplan for en kampagne eller et arrangement.
  • Sociale medier i foreningsarbejdet.
  • Intern kommunikation mellem landskontor og lokale afdelinger.
  • Muligheder og udfordringer i at kommunikere folkeoplysning.
  • 10 gode råd til håndtering af journalister.
  • Beredskabsplan og krisekommunikation.

 

Om netværket

Formål

At blive opkvalificeret gennem faglige inputs og udveksling af erfaringer og metoder for god information og kommunikation.

Hvem deltager?

Medarbejdere i DFS' medlemsorganisationer og associerede medlemmer, der er ansvarlige for information og kommunikation.

Mødeaktivitet

Hvert år gennemføres en møderække på fire møder.

Pris

Det koster 500 kr. om året at være med i FoKo.