Strategisk Forum
Faglige fora og netværk i DFS

Strategisk Forum

Redaktionel dato: 8. april 2020

DFS’ Strategiske Forum er det forum, hvor mere grundlæggende strategiske overvejelser drøftes med medlemsorganisationerne.

Indhold på møderne

Eksempler på temaer:

  • Folkeoplysningens aktuelle udfordringer og muligheder
  • DFS’ Strategi
  • Særlige temaer som fx: FN's Verdensmå, Livskompetencer etc.

Om netværket

Formål

At bestyrelsen kan drøfte mere grundlæggende strategiske spørgsmål af betydning for DFS eller folkeoplysningen generelt i et bredere forum.

Hvem deltager?

Alle formænd og sekretariatsledere i DFS’ medlemsorganisationer inviteres til møderne.

Mødeaktivitet

Der holdes møder 1-2 gange om året efter behov.

Pris

Det er gratis at deltage i Strategisk Forum.