Afskaffelse af 10. klasse er et skridt i den forkerte retning
DFS om Reformkommissionens rapport

Afskaffelse af 10. klasse er et skridt i den forkerte retning

Redaktionel dato: 9. maj 2023

Reformkommissionen anbefaler at afskaffe 10. klasse. Det vil fjerne grundlaget for folkeoplysende skoler som de frie fagskoler og efterskolerne.

Illustration fra rapporten

Illustration fra rapporten

Af Michael Voss

”De folkeoplysende skoler har netop været gode til at tage sig af nutidens unge, der kæmper med tvivl og manglende selvværd. Blandt andet pga. kostskoleformen bliver de unge her en del af trygge fællesskaber, og de får mulighed for på én gang at tilegne sig faglig viden og demokratisk livsdannelse.

”Afskaffelsen af 10. klasse er derfor et skridt i den forkerte retning, hvis man vil styrke de unges uddannelse og udvikling,” siger DFS’ formand, Per Paludan Hansen.

For erhvervsskolernes skyld

Reformkommissionen foreslår, at der oprettes en ny ungdomsuddannelse, Højere Praktisk Eksamen, hpx. Det er en toårig praksisorienteret almen dannende ungdomsuddannelse, som skal erstatte 10. klasse og grundforløbets 1. del på erhvervsuddannelserne.

Hpx er rettet til elever, som kommer direkte fra 9. klasse eller et andet forberedende tilbud. Adgangskravet skal være folkeskolens afgangseksamen. Kommissionen lægger stor vægt på, at den nye uddannelse skal løse de problemer, som erhvervsskolerne har med at tiltrække nye elever og fastholde dem.

”Det er ikke rimeligt at undergrave succesfulde skoleformer i et ikke særligt overbevisende forsøg på at løse en anden skoleforms problemer. Måske skulle Kommissionen hellere have brugt lidt mere energi på forslag til, hvordan vi kan styrke og forbedre erhvervsskolerne,” siger Per Paludan Hansen.

Ungdomsår

Med et slag fjerner forslaget 3/4 af efterskolernes nuværende elever. Dog åbner kommissionen op for ”…et 10. skoleår med karakter af et ungdomsår, et fællesskabsår eller et interesseår, der skal give de unge et bedre grundlag for at mestre deres kompetencer og livet, om man vil.”

Her kan du læse Reformkommissionens rapport

Nedenfor bringer vi uddrag af Frie Fagskolers, Efterskoleforeningens og  Ungdomsskoleforeningens kommentarer til rapporten

Frie Fagskoler

Risikerer at lukke Danmarks eneste erhvervsrettede koststkoleform

”Jeg er naturligvis glad for, at Frie Fagskoler er nævnt som en vigtig inspirationskilde til praktisk undervisning i rapporten. Men min glæde forstummer desværre betydeligt, når jeg kan udlede, at konsekvensen af reformudspillet bliver, at man lukker os. Det er et meget uheldigt signal, som jeg ikke er sikker på, at man har tænkt igennem,” siger Frie Fagskolers formand Jesper Bienkowski.

Den særlige kombination af et erhvervsrettet og helhedsorienteret kostskolemiljø med en stor del værkstedsundervisning og praksisfællesskaber spiller en afgørende rolle for unges afklaring, trivsel og motivation. Hvis de unge fortsat skal have denne mulighed, kræver det selvsagt, at et 10. skoleår stadig er en mulighed på Frie Fagskoler, og at tilskuddet ikke reduceres.

Efterskoleforeningen

Giv flere mulighed for 10. klasse

”Vi siger nej til at afskaffe 10. klasse og erstatte det med et ungdomsår. 10. klasse på efterskole er en succes. At fratage unge den mulighed vil ramme dem hårdt. I dette skoleår går næsten 25.000 efterskoleelever i 10. klasse. Det gør de, fordi de har behov for det. 10. klasse er en vigtig overgang til en ungdomsuddannelse for rigtig mange unge, siger Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskoleforeningen, og fortsætter:

 ”I stedet for at diskutere afskaffelse af 10. klasse burde man diskutere, hvad vi kan gøre for at give flere unge muligheden for at tage 10. klasse og udvikle sig både fagligt, personligt og socialt.”

”Efterskolerne er bygget op omkring hånd og ånd. Praksis og teori. Mange af vores skoler har omfattende erfaring med praksisorienteret undervisning og sender adskillige elever videre på erhvervsuddannelserne. Efterskoler samarbejder med lokale virksomheder og laver særlige brobygningsforløb med erhvervsskoler. Vi vil meget gerne være med til at udbygge omfanget af den form for undervisning,” siger Torben Vind Rasmussen.

Ungdomsskoleforeningen

Hovedløst at lukke de tilbud, der leverer

”10. klasse skal stadig være en mulighed for alle unge – også de unge, der ikke har muligheden for eller lysten til at komme på efterskole. Den kommunale 10. klasse gør et stort og godt stykke arbejde og den bidrager til at få mange unge videre i ungdomsuddannelse. Mange 10. klassetilbud i ungdomsskolerne har jo faktisk overgangsprocenter på over 30 % og det virker i mine og foreningens øjne en anelse hovedløst at lukke de tilbud, der faktisk leverer.

Reformkommissionen anbefaler en ny 2-årig ungdomsuddannelse, HPX (Højere Praktisk Eksamen), i stedet for 10. klasse. Der er nogle interessante tanker bag forslaget, men det er min og foreningens klare holdning, at en sådan ungdomsuddannelse som HPX bør lægges i forlængelse af 10. klasse som en mulighed for de unge, det ville give mening for men ikke som et krav. Dernæst bør en sådan struktur lægges i kommunalt regi, så de lokale fordele og gevinster bevares. ”

Lars Buchholt Kristensen, formand for Ungdomsskoleforeningen