Katastrofalt fald i FVU- og OBU-deltagere
DFS' VEU-gruppe:

Katastrofalt fald i FVU- og OBU-deltagere

Redaktionel dato: 30. maj 2023

Over en tredjedel af deltagerne i Forberedende Voksenundervisning og Ordblindeundervisning er forsvundet på fem år. Det er et spørgsmål om penge og om motivation, skriver Randi Jensen og Humaira Nasim fra DFS’ VEU-gruppe.

"Det bliver sværere og sværere at få og beholde et job, hvis du ikke kan læse, skrive, regne og anvende it på et basalt niveau.” skriver Randi Jensen og Humaira Nasim.

"Det bliver sværere og sværere at få og beholde et job, hvis du ikke kan læse, skrive, regne og anvende it på et basalt niveau.” skriver Randi Jensen og Humaira Nasim.

I sidste uge bragte Altinget/Uddannelse en kronik af Randi Jensen, der sekretariatsleder i Daghøjskoleforeningen, og Humaira Nasim, som er vicedirektør i AOF Danmark. De er begge medlemmer af DFS’ netværk om Voksen- og Efteruddannelse, som består af repræsentanter fra Daghøjskoleforeningen og oplysningsforbundene AOF, DOF, FOF, Fora og LOF.

Det enkelte menneske og samfundet

I kronikken fortæller de, at antallet af deltagere i FVU er faldet med 40 procent på fem år, og at det tilsvarende tal for OBU er 33 procent.

”Udviklingen er mildest talt sagt katastrofal set i lyset af, at cirka en halv million voksne i Danmark har begrænsede færdigheder i læsning og regning, mens godt en million er svage it-brugere. 

Det er selvfølgelig et stort problem for det enkelte menneske. Men det har også massive konsekvenser for samfundet.

Vi kommer til at mangle arbejdskraft i de kommende år – ikke mindst i velfærdssektoren – hvis vi ikke gør noget radikalt for at få flere af dem, der nu står uden for, ind på arbejdsmarkedet. Men det bliver sværere og sværere at få og beholde et job, hvis du ikke kan læse, skrive, regne og anvende it på et basalt niveau.”

Penge og motivation

”Det handler blandt andet om penge,” skriver Randi Jensen og Humaira Nasim og fortsætter:

”Et af pejlemærkerne i de kommende trepartsforhandlinger bliver heldigvis at skabe et VEU-system med ”kvalitetsudbud og høj forsyningssikkerhed”. Det giver os håb om en samlet økonomisk styrkelse af VEU, herunder det almene område, selvom der selvfølgelig er langt fra pejlemærker til virkelighed.”

Trepartsforhandlingerne har øget motivation blandt medarbejderne for efteruddannelse som et andet pejlemærke. Kronik-forfatterne skriver:

”I aftenskolerne og daghøjskolerne tilrettelægger vi vores kurser fleksibelt i ikke-skoleprægede miljøer, og vi skræddersyer opkvalificeringen og kompetenceudviklingen med afsæt i den enkeltes behov og interesser. Det skaber motivation og gør, at de folkeoplysende tilbud er attraktive for virksomheder og for målgruppen med svage almene kvalifikationer.

Det handler om at møde mennesker der, hvor de er, og bygge motivationen op derfra.”

DFS’ VEU-gruppe har en række forslag til at styrke FVU og OBU. I kronikken fremlæggger Randi Jensen og Humaira Nasiem forslaget om styrkelse af det opsøgende arbejde og om at gøre FVU-engelsk og FVU-digital til permanente tilbud både for dem i arbejde og for arbejdsløse.