Inflation presser folkeoplysende aktiviteter

Inflation presser folkeoplysende aktiviteter

Redaktionel dato: 2. februar 2023

Lokalerne bliver dyrere, og deltagerne har færre penge. DFS er i dialog med kulturministeren om problemerne. ”Men KL skal også på banen,” mener Per Paludan Hansen.

Især er priserne røget helt i vejret ved leje af svømmehaller og varmtvandsbassiner. Her et af FOF's hensyntagende vandhold.

Især er priserne røget helt i vejret ved leje af svømmehaller og varmtvandsbassiner. Her et af FOF's hensyntagende vandhold.

Af Mathilde Rasmussen

Det er ikke kun i de private hjem, at temperaturen skrues ned, og at kronerne og ørene vendes en ekstra gang. Adskillige folkeoplysende foreninger mærker også konsekvensen af den økonomiske situation. Det går ud over antallet af aktiviteter og medvirker til faldende medlemsdeltagelse.

DFS deltog for nylig i et stormøde med kulturministeren. Efter mødet opfordrer DFS’ formand, Per Paludan Hansen, de lokale skoler og foreninger til at kontakte deres kommuner med henblik på hjælp i situationen.

Krisen har konsekvenser

Mange steder rammer de høje energipriser de lokaler, der bruges til folkeoplysende kurser. Især er priserne røget helt i vejret ved leje af svømmehaller og varmtvandsbassiner. Her deltager bl.a. kronisk syge, som kan begrænse deres symptomer og deres velvære. At undvære dette, kan betyde et betydeligt tab hverdagen.

Når omkostningerne stiger, bliver skolerne tvunget til at opkræve højere egenbetaling, og foreningerne må hæve kontingentet. Det påvirker deltagertal og medlemstal. F.eks. oplever de amatørkulturelle foreninger en nedgang i antallet af medlemmer på 10-15 pct.

I dialog med ministeren

Den 18. januar inviterede kulturminister Jakob Engel-Schmidt repræsentanter fra kultur- og foreningslivet til et dialogmøde om, hvordan stigende energipriser og den høje inflation påvirker forening- og kulturlivets aktiviteter.

Per Paludan Hansen deltog i mødet, og han ser muligheder i at komme i dialog med forskellige aktører:

”Vi tager problematikken om den økonomiske situation for vores foreninger og medlemmer særdeles alvorligt. Derfor er jeg også positiv over, at kulturministeriet inviterede os til dialogmøde om den nuværende situation.

Vi fik belyst over for ministeren, at den økonomiske krise også har konsekvenser for os. Det er en udfordring, der skal handles på,” siger han.

Efter mødet har DFS sendt ministeren en opsummering af situationen i de folkeoplysende organisationer

DFS om stigende energipriser og inflation

Efter kulturministerens stormøde med kultur og foreninger har DFS sendt ministeren en opsummering af situationen i de folkeoplysende organisationer.

Kommunerne skal med i kampen

Ifølge Per Paludan Hansen ligger en del af løsningen i samarbejdet med kommunerne landet over:

”Jeg er ærgerlig over, at Kommunernes Landsforening ikke er med i dialogen endnu. Vores foreninger arbejder tæt sammen med kommunerne i deres daglige virke. Derfor er det en vigtig spiller at få med på banen, f.eks. når det kommer til udgifterne ved leje af lokaler.

Min klare anbefaling er, at kommunerne skal være en del af løsningen”.

Formanden opfordrer til, at foreninger, der er pressede af de stigende priser, delagtiggøre DFS i deres situation, så vi kan videreformidle det til forskellige politiske aktører. Derudover kan man som forening også undersøge de muligheder, der er for at få hjælp og lån til energiregningerne.

”Vi må nok også indse, at problemerne med høje energipriser ikke går væk lige foreløbig. Vi ser muligvis ind i en fremtid, hvor de høje priser er vedvarende.

DFS følger udviklingen tæt, og vi vil selvfølgelig kæmpe for, at vi kan få nogle langvarige løsninger, så de udefrakommende faktorer ikke i sidste ende går ud over kvaliteten af de folkeoplysende aktiviteter, ” slutter Per Paludan Hansen af.