Foreningernes bankproblemer i medierne

Foreningernes bankproblemer i medierne

Redaktionel dato: 19. januar 2023

Otte paraply-organisationer opfordrer deres foreninger til at kræve bedre behandling i banken i en kronik i Berlingske Tidende. I et interview forventer DFS-repræsentant regeringens hjælp til at løse gebyrproblemerne.

Af Michael Voss

”Bankerne skal befri foreningslivet for bureaukrati.” Sådan lyder overskriften på en kronik, der bliver lagt på berlingske.dk torsdag aften og bragt i den trykte udgave af Berlingske Tidende den 20. januar. Kronikken er skrevet af repræsentanter for DFS og syv andre paraplyorganisationer fra foreningslivet i Danmark.

Ugen inden bragte netmediet Idrætsmonitor et interview med denne artikels forfatter, hvor jeg hilste kulturministerens ønske om at skaffe foreningerne lavere bankgebyrer velkomment.

Kontrol-regimet er ikke nødvendigt

Fælleskronikken tager udgangspunkt i den vejledning til bankerne, som Finanstilsynet udsendte i oktober sidste år. Vejledningen kan gøre tilværelsen nemmere for en stor del af landets frivillige foreninger.

Kronikken bringer en række eksempler på, hvordan bankerne afkræver foreningerne kontrol og dokumentation med henvisning til Hvidvaskloven. Med henvisning til en undersøgelse fra Kulturministeriet sidste år skriver forfatterne, at ”…bankernes kontrol-helvede risikerer at kvælde foreningslivet i Danmark”.

De otte organisationer ser positivt på de muligheder, den nye vejledning giver bankerne:

”Nu kan bankerne ikke længere henvise til hvidvaskloven som begrundelse for det omfattende kontrolregime – i forhold til langt de fleste foreninger. Det er nu op til bankerne, om foreningerne i Danmark skal få det lettere,” skriver de.

Opfordring til foreninger og regering

Kronikken forklarer, hvordan bankerne har mulighed for at kategorisere de fleste danske foreninger om lavrisiko-kunder og på den grundlag begrænse kontrol og dokumentation til et minimum. Men samtidig påpeger forfatterne, at vejledningen ikke pålægger bankerne noget, men giver dem muligheden, og skriver:

”Derfor vil vi opfordre hele Foreningsdanmark til at holde øje med, at bankerne benytter sig af denne mulighed, og at de ikke bare køre videre som hidtil.”

I kronikken, der blev skrevet før offentliggørelsen af regeringsgrundlaget, opfordrer organisationerne regeringen til at gøre det lette og sjovere at være frivillig i foreningslivet og at holde et vågent øje med, om hvidvaskvejledningen faktisk kommer til at ændre bankernes dokumentations- og kontrolkrav til foreningerne.

Kronik;

Bankerne skal befri foreningslivet for bureaukrati.

Kronikkens forfattere:

  • Anne Sina, sekretariatschef, Civilsamfundets Brancheforening
  • Casper Bo Danø, direktør, Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe)
  • Charlotte Bach Thomassen, landsformand, DGI
  • Christine Ravn Lund, forkvinde, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
  • Hans Natorp, Formand, Dansk Idræts Forbund (DIF)
  • Katrine Lester, direktør, Danske Seniorer
  • Kenneth Kamp Butzbach, generalsekretær, ISOBRO
  • Michael Voss, chefkonsulent, Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)
Kulturminister Jakob Engel-Schmidt vil give hvidvaskloven og GDPR-regler et eftersyn, fordi despænder ben for det frivillige foreningsliv. (Foto: Steen Brogaard)

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt vil give hvidvaskloven og GDPR-regler et eftersyn, fordi despænder ben for det frivillige foreningsliv. (Foto: Steen Brogaard)

Nye signaler fra regeringen

Med regeringsgrundlaget er regeringen allerede kommet foreningerne i møde. I regeringsgrundlaget står der, at regeringen vil »styrke frivilligheden, hindre og afvikle bureaukratiske byrder og sikre fortsat stabile rammevilkår for det frivillige foreningsliv. Det skal f.eks. gøres lettere og dermed billigere for foreninger at oprette og drive konti.«

Ovenikøbet udtalte kulturminister Jakob Engel-Schmidt kort før jul til Politiken, at hvidvaskningsregler og GDPR-regler spænder ben for det frivillige foreningsliv og derfor kræver et eftersyn.

I interview i Idrætsmonitor siger jeg om de nye signaler: ”At få en minister, der nu siger, at der skal gøres noget ved det her, det tegner på noget nyt og noget godt.«

Jeg sammenligner med den foregående erhvervsminister, Simon Kollerup:

”Kollerup var benhård på det her område – foreningerne måtte jo bare spille bankerne ud mod hinanden. Men nu har vi en regering, der siger, at der skal gøres noget ved gebyrerne, og med det åbner vi op for noget bedre og mere markant end det, den nuværende vejledning.”

Administrative opgaver for at fjerne administrativt bøvl

Artiklen kommer lige som kronikken ind på, at vejledningen ikke forpligter bankerne til noget:

”Initiativet skal derfor højst sandsynligt komme fra de frivillige foreninger, som jo er til for at gøre et godt stykke arbejde og egentlig gerne vil slippe for administrative opgaver. Nu skal en forening så lave mere administrativt arbejde og indgå dialog med sin lokale bank for måske at lykkedes med at lempe sit papirarbejde og betale mindre i gebyr,” siger jeg til Idrætsmonitor.

Idrætsmonitor bringer uddrag af den rådgivning til foreninger, som DFS har udsendt.

Artiklen ligger bag en betalingsmur, og vi kan derfor ikke linke til den.