Slip for bankens kontrol-helvede!
DFS rådgiver:

Slip for bankens kontrol-helvede!

Redaktionel dato: 8. november 2022

Banken behøver ikke at udsætte din forening for urimelig kontrol og krav til dokumentation. DFS har lavet en guide til, hvordan du overbeviser banken om, at foreningen ikke udgør en risiko for terrorfinansiering og hvidvask.

Det kan kræve et besøg i banken, hvis din forening skal undgå belastende dokumentationsarbejde.

Det kan kræve et besøg i banken, hvis din forening skal undgå belastende dokumentationsarbejde.

Af Michael Voss

En ny vejledning fra Finanstilsynet giver bankerne mulighed for at begrænse kontrolkravene til deres foreningskunder. Det kan lette foreningerne for meget administrativt bøvl.

Problemet er, at den nye vejledning ikke pålægger bankerne at kræve færre oplysninger og dokumentation. Den giver dem mulighed for det.

Derfor kan det blive nødvendigt for mange foreninger at forklare deres bankrådgiver, at banken ikke behøver så mange informationer og så meget dokumentation. For at hjælpe de folkeoplysende foreninger med det har DFS produceret en rådgivningsguide til foreningsledere.

Rådgivningsguide

Sådan får din forening det lettere i banken

Syv tegn på lavrisiko

Helt afgørende for at få en god dialog med sin bank er det, at foreningen kan forklare bankrådgiveren, hvorfor den udgør ”en begrænset risiko”. Banken har nemlig modtaget en vejledning fra Finanstilsynet, som indeholder syv kendetegn, der indikerer, at det er en lavrisikoforening.

Hvis banken på grundlag af de syv kendetegn vurderer, at foreningen udgør en begrænset risiko, kan banken nøjes med ganske få oplysninger fra foreningen og ”eventuelt” pas eller kørekort fra de tegningsberettigede. Og foreningen behøver ikke have alle syv kendetegn.

Rådgivningsguiden beskriver skridt for skridt, hvordan foreninger kan forberede sig på en dialog med deres bank.

DFS har også etableret et netværk af de konsulenter i medlemsorganisationerne, som arbejder med at hjælpe deres lokalforeninger med denne type problemer. På et webinar har netværket fået en mere uddybet information, end der var plads til i rådgivningsguiden.

Mere information

Her kan du finde:

  1. Finanstilsynets vejledning til virksomheder omfattet af hvidvaskloven til vurdering af foreninger i forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering
  2. Artikel om den nye vejledning
  3. Fælles udtalelse om vejledningen fra DFS, DUF, DIF, DGI, FriSe, Civilsamfundets Brancheforening, Danske Seniorer og ISOBRO