DFS er klar til valgkamp

DFS er klar til valgkamp

Redaktionel dato: 17. august 2022

Folkeoplysningen kan bidrage til at løse samfundets udfordringer. Med fokus på klima, unge og voksen- og efteruddannelse blander DFS sig nu i valgkampen og stiller forslag til et kommende regeringsgrundlag.

Af Michael Voss

”For DFS er valgkampen en vigtig mulighed for at påvirke den politiske dagsorden. Med dette oplæg vil vi kaste folkeoplysningen ind i valgkampens debatter, og vi håber, at det også kan sætte sig aftryk i et kommende regeringsgrundlag,” siger DFS’ formand Per Paludan Hansen.

DFS’ bestyrelse præsenterer nu oplægget ”Folkeoplysningen kan bidrage til at løse samfundets udfordringer – Dansk Folkeoplysnings Samråds input til folketingsvalg og regeringsforhandlinger.”

En vigtig rolle i dagens samfund

Per Paludan Hansen understreger, at det ikke bare er en lang ønskeseddel ud fra devisen ”send flere penge”.

”Først og fremmest vil vi synliggøre, at de folkeoplysende skoler og foreninger kan spille en vigtig rolle, når samfundet skal løse klimaproblemerne, forbedre de unges trivsel og hjælpe flere i retning af uddannelse og arbejdsmarked. Og vi vil sætte fokus på foreningernes betydning for samfundet og demokratiet.

Det er ikke noget nyt. I årtier har folkeoplysende foreninger og skoler taget hånd om det enkelte menneske i læringssituationer og hjulpet med kompetencer til livet og arbejdsmarkedet, og vi har skabt meningsfulde fællesskaber,” siger han.

Oplægget forklarer, hvordan folkeoplysningen kan gøre det endnu bedre. I forlængelse af det præsenterer DFS forslag til lovændringer, som kan give flere muligheden for at deltage i de folkeoplysende aktiviteter.

Hele folkeoplysningen på banen!

Bag oplægget ligger et grundigt arbejde i DFS’ bestyrelse og sekretariat. Alle DFS’ medlemsorganisationer er inviterede til et medlemsmøde i næste uge. Her bliver oplægget præsenteret, og deltagerne kan diskutere ideer til valgkampsaktiviteter

”I de næste uger og måneder frem til valget vil DFS gå ind i debatterne i medier og på møder med tankerne i oplægget. Jo mere folkeoplysningen kommer på dagsorden i valgkampen, jo større chancer er det for, at vi opnår de ønskede forbedringer efter valget.

Derfor vil jeg også opfordre alle vores medlemsorganisationer til at være med til at gøre opmærksom på ideerne og forslagene i oplægget – selvfølgelig med afsæt i den enkelte organisations profil,” siger DFS’ formand Per Paludan Hansen.

DFS' input til valgkampen

Folkeoplysningen kan bidrage til at løse samfundets udfordringer