Fleksible tilrettelæggelsesformer og debatskabende aktiviteter - Vejle
Kursus

Fleksible tilrettelæggelsesformer og debatskabende aktiviteter - Vejle

Arrangementsdato: 9. april 2024

Bliv klogere på, hvordan aftenskoler kan skabe udvikling ved at tilrettelægge en del af deres undervisning mere fleksibelt og ved at lave debatskabende tiltag.

Aftenskoler kan skabe nye former for fleksibel voksenundervisning og få kommunalt tilskud til det, hvis de benytter sig af de muligheder, der ligger i folkeoplysningsloven under begrebet ”undervisning efter fleksible tilrettelæggelsesformer”.

Nu kan du blive klogere på, hvad ’fleksible tilrettelæggelsesformer’ åbner af muligheder for aftenskolerne. Hvad kan godkendes ifølge folkeoplysningsloven, og hvad kan ikke godkendes? Hvilke krav kan en kommune med god ret stille, når en aftenskole søger tilskud til undervisning efter fleksible tilrettelæggelsesformer?

Målgruppe for kurset er:

  • Ledere og medarbejdere på aftenskoler
  • Medarbejdere i kommuners fritidsafdelinger
  • Medlemmer af folkeoplysningsudvalg i kommuner
  • Medarbejdere og folkevalgte i organisationer på området – og alle andre interesserede.

Bag det lidt kryptiske udtryk ’fleksible tilrettelæggelsesformer’ ligger, at skolerne f.eks. kan lave studiekredse uden en fast underviser, undervisning på klippekort eller e-læring. Aftenskolerne behøver ikke følge det stramme lærerløns-cirkulære, som de skal ved traditionel undervisning, men kan bruge pengene på lokaler, annoncering og visse former for materialer - og få tilskud til det. Det vil du høre mere om på dette kursus.

Vi kommer også kort ind på en anden udviklingsmulighed for aftenskoler, nemlig puljen til debatskabende aktiviteter.

Praktisk

Tid: Tirsdag 9. april 2024 kl. 10-15

Sted: Spinderihallerne, Vejle

Tilmeldingsfrist: 8. marts 2024

Arrangør: Fritid & Samfund