Hvordan har de unge det?
Morgener med Mening

Hvordan har de unge det?

Arrangementsdato: 4. oktober 2021

På vores digitale morgenmøde i oktober sætter vi de unges trivsel på programmet. Noemi Katznelson, professor og leder af Center for Ungdomsforskning på AAU CPH, tegner et billede af corona-nedlukningens betydning for de unge, og hun sætter særligt fokus på de udsatte unge.

Vi skal også blive klogere på, hvordan vi som forældre, venner og ikke mindst folkeoplysende foreninger og skoleformer bedst kan støtte de unges udvikling og trivsel i en tid, hvor samfundet genåbnes, og vi nærmer os ’normale’ tilstande.

Opfølgning på en succes

I foråret gennemførte DFS fire digitale Morgener med Mening. De var en stor succes. Deltagere fra hele landet bidrog til debatter om bæredygtighed og grøn omstilling. Derfor fortsætter vi med en ny sæson, nu med et bredere spekter af temaer.