Godkendelse af folkeoplysende foreninger - Odense
Kursus

Godkendelse af folkeoplysende foreninger - Odense

Arrangementsdato: 5. marts 2024

Hvad skal der til, for at en forening kan godkendes som 'folkeoplysende'? Det kan du blive klogere på på dette kursus.

Kommunerne tolker folkeoplysningsloven  forskelligt

Kommunerne tolker folkeoplysningsloven forskelligt

Kurset om godkendelse af folkeoplysende foreninger vil give dig et indblik i, hvordan mange kommuner arbejder med at godkende foreninger.

Ganske vist er folkeoplysningsloven en rammelov, og kommunerne tolker den forskelligt, også hvad angår godkendelse af folkeoplysende foreninger. Men der er alligevel en ramme, der skal overholdes.

Vi arbejder med tvivlstilfælde fra deltagernes hverdag, og vi diskuterer, hvad der kan ligge til grund for afgørelserne.

Målgruppe for kurset er:

  • Medlemmer af folkeoplysningsudvalg og andre paragraf 35.2-udvalg i kommunerne
  • Medarbejdere i kommuners fritidsafdelinger
  • Alle andre med interesse for området.

Praktisk

Tid: Tirsdag 5. marts 2024 kl. 10-15

Sted: Ubberud Kultur- og Bevægelseshus ved Odense. 

Arrangør: Fritid & Samfund