Kursus: Sådan skaber I udvikling i folkeoplysningsudvalget - Ringsted

Kursus: Sådan skaber I udvikling i folkeoplysningsudvalget - Ringsted

Arrangementsdato: 12. november 2024

Hvordan kan folkeoplysningsloven bruges til det, der er målet med loven - at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet?

Hvad kan besluttes lokalt - og hvad ligger fast, fordi loven og en række afgørelser sætter en ramme? Hvad betyder det for måden, I giver lokaletilskud, aktivitetstilskud mv. på?

Fritid & Samfund holder kursus om folkeoplysningsloven og om, hvordan folkeoplysningsudvalg kan skabe udvikling lokalt og få indflydelse på fritidspolitikken.

Praktisk

Tid: 12. november 2024, kl. 16-21

Sted: Ringsted

Ansøgningsfrist: 13. oktober, 2024

Arrangør: Fritid & Samfund