Frirummets Fællesdag

Frirummets Fællesdag

Arrangementsdato: 24. oktober 2022

Frirummet arbejder for at forbedre den offentlige samtale og for at styrke børn og unges demokratiske deltagelse. Frirummet inviterer derfor skole- og uddannelsesfolk, politikere og andre med interesse i feltet til en dag med inspiration, ny viden og nye redskaber til at engagere børn og unge i demokratiet.


Dagen veksler mellem faglige oplæg og workshops med praktiske øvelser under temaet ”Unge, demokrati og deltagelse”. Formålet er at give ny inspiration og ny indsigt, der styrker vores fælles indsats for at engagere unge i demokratiet.

  • Jonas Lieberkind – Lektor i pædagogisk sociologi på Aarhus Universitet indleder dagen med et oplæg om hvilke tendenser der tegner sig ift. børn og unges demokratiske og politiske deltagelse.
  • Lene Tanggaard Pedersen – Professor i pædagogisk psykologi og rektor på Designskolen i Kolding afrunder dagen og lægger op til debat med udgangspunkt i spørgsmålet: Hvad det vil sige at (ud)danne til demokrati og deltagelse? Der synes at være bred enighed om, at skolen skal danne børn og unge til demokrati og deltagelse. Men hvad er skolens formål, hvad er (grænserne for) skolens demokratiske opgave? Og hvad kræver det af skolen og pædagogikken?

Frirummet er et fællesinitiativ mellem friskolerne, efterskolerne og højskolerne. Frirummet arbejder på forskellige måder for at engagere unge i demokratiet og for at styrke den offentlige samtale.

Praktisk


Frirummets Fællesdag foregår mandag den 24. oktober på Vartov i København.
Vi begynder det faglige program. 9.30 og slutter kl. 15.30.
Kaffe og brød fra kl. 09.00
Det er gratis at deltage

Vi har et begrænset antal pladser, så vent ikke for længe. Der er tilmeldingsfrist den 7. oktober

Arrangementsdato: 24. oktober 2022