Er vi bange for Kina?
Folkeoplysende Frirumsdebat

Er vi bange for Kina?

Arrangementsdato: 10. marts 2021

Folketingsmedlem Martin Lidegaard Rad.) debatterer med Thomas Rohden, der er formand for Dansk Kina-kritisk Selskab. De diskuterer efter frirumsprincipperne, der giver plads til tvivl og ikke udnævner vindere eller tabere, men handler om at blive klogere.

Det foregår digitalt onsdag den 10. marts kl. 20 – 21.15.

Alle ved, at Kina systematisk bryder menneskerettigheder. De snyder med handel, bryder internationale aftaler og massearresterer demokratidemonstranter i Hong Kong.

Alligevel har Danmark og EU et stærkt samarbejde med kineserne, og Danmark er sammen med de øvrige EU-lande ved at indgå en stor investeringsaftale med dem. Hvorfor?

Bliv klogere på de mange nuancer, der er i diskussionen om, hvor hårdt Danmark skal kritisere og sanktionere Kina, og hvorfor denne geopolitiske diskussion også har betydning for dit liv og din hverdag.

Deltag i den digitale debat

Fem folkeoplysende frirumsdebatter

Demokratiet er presset. Af polarisering og populisme. Af fake news og faktaresistens. Fronterne trækkes skarpt op og konflikterne trives i den offentlige debat – særligt på de sociale medier. I en tid, hvor vi alle sidder meget alene foran skærmen er det ekstra vigtigt at styrke den digitale demokratiske debat og skabe alternativer til hidsige kommentarer på Twitter og Facebook.

Derfor er Dansk Folkeoplysnings Samråd, Danmarks Biblioteksforbund og Frirummet gået sammen om at skabe et digitalt rum med debatter, der giver plads til tvivl og ikke udnævner vindere eller tabere. ”Folkeoplysende Frirumsdebatter” handler om at blive klogere.

De fire andre frirumsdebatter

Hvad er frirumsdebatter?

Det er en særlig debatform, der tager udgangspunkt i uenigheder og konflikt, og som tilstræber at skabe forståelse for hinandens synspunkter og at nå frem til løsninger.