Puster medierne til polarisering og politisk mistillid?
Folkeoplysende Frirumsdebat

Puster medierne til polarisering og politisk mistillid?

Arrangementsdato: 2. marts 2021

Filosoffen og forfatteren Vincent Hendricks diskuterer med Tom Jensen, der er chefredaktør på Berlingske. De diskuterer efter frirumsprincipperne, der giver plads til tvivl og ikke udnævner vindere eller tabere, men handler om at blive klogere.

Det foregår digitalt tirsdag den 2. marts kl. 20 – 21.15.

Når proportioner og nuancer forsvinder fra debatterne, mister mange i den brede befolkning tillid til både politikere og medier. Vi ser det meget stærkt i USA, men polarisering og politisk mistillid findes også Danmark.

Vreden og frustrationen vokser, når for mange mennesker oplever, at den offentlige debat ikke afspejler dem og deres livsudfordringer, men i højere grad drejer sig om spin, spekulation og sensation.

  • Puster medierne til en stigende polarisering og politisk mistillid frem for at bekæmpe disse tendenser med en nuanceret nyhedsdækning?
  • Er der gået sensation og klik i journalistikken, så den ikke længere lever op til rollen som den upartiske vagthund?
  • Eller kæmper medierne en brav kamp for at forhindre, at nichemedier og sociale medier uden presseetik og redaktionelt ansvar kommer til at dominere den offentlige samtale?

Deltag i den digitale debat

Fem folkeoplysende frirumsdebatter

Demokratiet er presset. Af polarisering og populisme. Af fake news og faktaresistens. Fronterne trækkes skarpt op og konflikterne trives i den offentlige debat – særligt på de sociale medier. I en tid, hvor vi alle sidder meget alene foran skærmen er det ekstra vigtigt at styrke den digitale demokratiske debat og skabe alternativer til hidsige kommentarer på Twitter og Facebook.

Derfor er Dansk Folkeoplysnings Samråd, Danmarks Biblioteksforbund og Frirummet gået sammen om at skabe et digitalt rum med debatter, der giver plads til tvivl og ikke udnævner vindere eller tabere. ”Folkeoplysende Frirumsdebatter” handler  om at blive klogere.

De fire andre frirumsdebatter

Hvad er frirumsdebatter?

Det er en særlig debatform, der tager udgangspunkt i uenigheder og konflikt, og som tilstræber at skabe forståelse for hinandens synspunkter og at nå frem til løsninger.