Skal vi droppe de klassiske politiske ideologier for at redde verden?
Folkeoplysende Frirumsdebat

Skal vi droppe de klassiske politiske ideologier for at redde verden?

Arrangementsdato: 24. marts 2021

Tidligere folketingsmedlem Pelle Dragsted debatterer med Anders Blok, der er medforfatter til “Den bæredygtige stat). De diskuterer efter frirumsprincipperne, der giver plads til tvivl og ikke udnævner vindere eller tabere, men handler om at blive klogere.

Det foregår digitalt onsdag den 24. marts kl. 20 – 21.15.

Hverken velfærdsstaten eller konkurrencestaten slår til som statsform, når det drejer sig om at handle på klima- og biodiversitetskriserne. Det påstår de to sociologer Rasmus Willig og Anders Blok i deres helt nye bog, Den bæredygtige stat.

De to sociologers helt overordnede pointe er, at de to dominerende ideologier i den danske demokratiske tradition ikke bare ikke kan levere på klima- og biodiversitetskrisen – rent faktisk er de med til at forværre dem! Og politikerne, som tror på de klassiske ideologier, virker handlingslammede, mens protesterne vokser.

Svaret på kriserne er ifølge de to sociologer en omfattende kollektiv proces, som griber ind i stat, marked og civilsamfund, og som i sidste ende må munde ud i en helt ny statsform – den bæredygtige stat.

Overfor dette argument står de klassiske politiske ideologier, som de fleste partier på Christiansborg stadig bekender sig til. Har politikerne ikke set lyset siden de vedbliver med at tro, at vi godt kan bekæmpe klima- og biodiversitetskrisen ud fra et enten velfærds- eller konkurrencestats-perspektiv? Vi sætter en fortaler for velfærdsstaten overfor en fortaler for den bæredygtige stat.

Deltag i den digitale debat

Fem folkeoplysende frirumsdebatter

Demokratiet er presset. Af polarisering og populisme. Af fake news og faktaresistens. Fronterne trækkes skarpt op og konflikterne trives i den offentlige debat – særligt på de sociale medier. I en tid, hvor vi alle sidder meget alene foran skærmen er det ekstra vigtigt at styrke den digitale demokratiske debat og skabe alternativer til hidsige kommentarer på Twitter og Facebook.

Derfor er Dansk Folkeoplysnings Samråd, Danmarks Biblioteksforbund og Frirummet gået sammen om at skabe et digitalt rum med debatter, der giver plads til tvivl og ikke udnævner vindere eller tabere. ”Folkeoplysende Frirumsdebatter” handler om at blive klogere.

De fire andre frirumsdebatter

Hvad er frirumsdebatter?

Det er en særlig debatform, der tager udgangspunkt i uenigheder og konflikt, og som tilstræber at skabe forståelse for hinandens synspunkter og at nå frem til løsninger.