Bildung: En fælleseuropæisk version af dannelse

Bildung: En fælleseuropæisk version af dannelse

Indholdsfortegnelse

Redaktionel dato: 8. juni 2023

Dannelse i et internationalt perspektiv

Bildung-projektet var et tvær-europæisk samarbejde mellem 11 nationale organisationer i Europa, der arbejder med folkeoplysning og voksenundervisning. DFS var en af samarbejdspartnerne, og den europæiske organisation for folkeoplysning og voksenundervisning, EAEA, var også med.

Projektets formål har været at bidrage til innovation i den europæiske voksenundervisnings-sektor ved at anvende det holistiske begreb ”Bildung”, og at udvikle begrebets politiske og praktiske potentiale for voksenlæring. Samarbejdspartnerne har mødtes af flere omgange, hvor de har udvekslet erfaringer og inspireret hinanden til at arbejde med dannelse på mange forskellige måder.  

Med udgangspunkt i dannelsesbegrebet har projektet været inddelt i fem forskellige temaer: Hvad er Bildung?, demokrati, digitalisering, bæredygtighed og grundlæggende færdigheder.

Til hvert tema har der været et ”Intellectual Output”, der er en rapport, som blandt andet indeholder eksempler på god praksis fra projekter fra forskellige regioner i Europa, der allerede anvender Bildung-tilgangen i deres undervisning. De forskellige Intellectual Outputs kan give inspiration og indblik i andre måder at bruge dannelse og folkeoplysning.

Møde for projektpartnerne i Girona (Foto: Sari Pohjola)

Møde for projektpartnerne i Girona (Foto: Sari Pohjola)

Hvad er Bildung?

Bildung er en tysk betegnelse, som kan oversættes til det danske ord ”dannelse”. Begrebet kombinerer uddannelse, viden, opdragelse og personlig udvikling. Det refererer til de kundskaber, et menneske behøver for at kunne deltage i samfundet, og det inkludere revnen til at deltage i og fungere som en gruppe såvel som evnen til at være et unikt selv og stå op for det, man tror på, selv når gruppen er uenig om det.

Bildung og voksenuddannelse
Bildung og voksenuddannelse - kort
Demokrati og Bildung
Demokrati og Bildung - kort
Digitalisering og Bildung
Digitialisering og Bildung - kort
Bæredygtighed og Bildung
Bæredygtighed og Bildung - kort
Grundlæggende færdigheder og Bildung
Grundlæggende færdigheder og Bildung - kort