Konference om voksnes kompetencer

Konference om voksnes kompetencer

Arrangementsdato: 3. november 2022

Der er fornyet fokus på tilegnelse og anerkendelse af kompetencer for voksne. Men hvad med de uformelle kompetencer, og de uformelle læringsrum som stadig er en stor del af voksenlæringssektoren?

EPALE inviterer til konference om voksnes kompetencer. Konferencen henvender sig til alle der arbejder med- eller interesserer sig for voksenlæringssektoren.  I indkaldelsen skriver de blandt andet:

”I Norden har vi talt om livslang læring i mange år. Men der er kommet et fornyet fokus på tilegnelsen og anerkendelsen af kompetencer for voksne. Særligt formelle kompetencer som adgangsgiver til yderligere uddannelse eller nye jobmuligheder.”

Mikroeksamensbeviser

Videre skriver de:

”EU har blandt andet sat fokus på området med vedtagelsen af det nye initiativ for yderligere fokus på microcredentials eller mikroeksamensbeviser. Men også herhjemme taler vi om vigtigheden af efter- og videreuddannelse både af voksne i arbejde, dem uden for arbejdsmarkedet og dem, der er på vej ind. Blandt andet har Reformkommissionen i sine seneste anbefalinger sat fokus på voksenuddannelse.

Kompetencer er et bredt begreb, og dækker over mere eller mindre alle tillærte eller medfødte færdigheder. For arbejdsmarkedet er det vigtigt at en potentiel arbejdstager kan dokumentere, hvad vedkommende kan – hvilke kompetencer vedkommende har.

Men hvad med de uformelle kompetencer, og de uformelle læringsrum som stadig er en stor del af voksenlæringssektoren? Skal det være et mål, at al voksenlæring bliver formaliseret, så enhver tillært kompetence – formel eller uformel – kan indgå i en et "kompetence-CV”.”

Realkompetencer

Uformelle kompetencer bliver også kaldt realkompetencer, og der har gennem årene været arbejdet en del med det i Norden, inklusive Danmark. Også DFS og nogle af de folkeoplysende skoler har arbejdet med emnet.

Det er baggrunden for et af konferencens hovedpunkter, hvor Stine Hohwü-Christensen, udviklingskonsulent i Dansk Folkeoplysnings Samråd og/eller Randi Jensen, sekretariatsleder ved Daghøjskoleforeningen, vil holde oplæg.

Info og Tilmelding

Tid: 03. november 2022 fra kl. 09:30 til 16:00

Sted: CPH Conference, Tietgensgade 65, 1704 København

Tilmeldingsfrist: 27. oktober

Målgruppe: Konferencen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med voksenuddannelse, voksenundervisning og læring for voksne – formel, uformel som ikke-formel læring – herunder eksempelvis udbydere af almen voksenundervisning, undervisere, uddannelsesledere, folkeoplysende foreninger, frivillighedsorganisationer, sprogcentre, AMU, VEU, forskere og embedsmænd.